Ketterä kehittäminen Leanin ja palvelumuotoilun keinoin

Ketterät menetelmät kannustavat kestävään toimintatapaan. Ilman muutoskyvykkyyttä organisaatio ei selviä maailman myllerryksistä. Ketteryyttä tarvitaan nyt entistäkin enemmän jokaisen ihmisen ajattelussa, työtavoissa ja organisaation johtamisessa. Osaamiskokonaisuudessa pääset tutustumaan menetelmiin, joiden avulla saavutetaan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Palvelumuotoilu 5 op >>
Lean-ajattelu 5 op >>
Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op >>

Kenelle

Kaikille, jotka haluavat järkevöittää nykyistä tekemisen tapaa tiimissä tai organisaatiossa. Henkilöille, joilla ei vielä ole kokemusta ketteristä menetelmistä. Sisältö antaa uusia ideoita ja vinkkejä siihen, miten voit hyödyntää ketterää ajattelua, oletpa tiimin jäsen tai johtavassa roolissa.

Opintojen jälkeen

Tiedät, mitä on lean-ajattelu ja miten sitä voi toteuttaa työssä, johtamisessa ja kehittämisessä. Osaat käyttää erilaisia lean-menetelmiä ja -työkaluja ongelmanratkaisussa ja toiminnan kehittämisessä. Osaat soveltaa mittareita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä, ja käyttää innovatiivisia ja asiakaskeskeisiä menetelmiä palveluiden tuotteistamiseen sekä yhteiskehittämiseen. Osaat rakentaa asiakaslähtöisiä palvelupolkuja sekä suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla.

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.