Vastuullisuus ja kestävä kehitys osana yrityksen toimintaa, kilpailukykyä ja tulevaisuutta

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet ovat kiinteä osa yritysten toimintaa, kilpailukykyä ja tulevaisuutta. Nämä tavoitteet haastavat jo nyt jokaisen yrityksen kehittämään liiketoimintaansa. Yrityksen kestävään kehitykseen kuuluvat taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristövastuu. Osaamiskokonaisuudessa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle sekä sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta.

Kenelle
Kaikille kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamalleista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja, sekä tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta. Opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen yritystoiminnassa. Osaat uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.