Categories
Ajankohtaista

Päivä amk-opiske­lijana

Päivä amk-opiske­lijana

Tule ja totea itse! Jos olet hakemassa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ja sinulla on jo tiedossa ala, jota haluat opiskella, voit tulla tutus­tumaan kouluumme päiväksi. Päivän aikana pääset tutus­tumaan koulu­tus­oh­jelmaan, opiskeluun ja opiske­li­joihin sekä tietysti osallis­tumaan oppitun­neille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkemmin henki­lö­koh­tainen opiskelijatutorisi.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä vierai­lullesi sopiva aika. Tervetuloa!

Ilmoit­taudu tästä