Rekisteriseloste: Energiaraitti

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                               Laatimispäivämäärä:28.10.2019
EU tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki 1050/2018

Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumi

1. Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
puh. +35813260600, sähköposti: [email protected]

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. UusiutuWat-hankkeen vastuuhenkilö

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähköposti: [email protected], Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteyshenkilö Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumiin liittyvissä asioissa

Projektipäällikkö Kim Blomqvist, puh. +358 50 564 2943, sähköposti: [email protected], Karjalankatu 3, 80200 Joensuu

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 477 7983, sähköposti: [email protected]

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumi (www.karelia.fi/energiaraitti) on UusiutuWat-hankkeen projektipalvelu, mikä tukee eri alueilla sijaitsevian toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä palvelujen suunnittelua ja kehittämistä. Yhteisökehittämisen foorumi on keskustelu- ja projektityyppisen yhteistyön alusta, jonka kautta voidaan edistää yhteistyökumppaneiden hankkeita.

7. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumi on osallistujille vapaaehtoinen. Kerätyt tiedot sisältävät käyttäjäprofiilit, jotka palvelun käyttäjät tarjoavat rekisteröinnissä, mukaan lukien: nimi, organisaatio, sähköposti, maa, merkintä uusiutuvaan energiaan ja vähähiilisiin ratkaisuihin liittyvistä pätevyyksistä ja vapaan sanan kuvausteksti. Vapaan sanan kuvaus on kuvaus osaamisesta. Tämä on kunkin rekisteröidyn henkilön tai organisaation edustajan oma profiilikuvaus. Arkistointijärjestelmään tallennetut tiedot vastaanotetaan online-lomakkeilla ja aiheet annetaan itse.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumi on vapaaehtoinen palvelu. Rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

9. Henkilötietojen antamisen peruste

Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumin käyttäjille tarvittavat tiedot tarvitaan palvelun toteuttamiseen (kumppanuuksien, yhteistyön. suunnittelun ja kehittämisen sekä verkottumisen tukeminen).

10. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Energiaraitti yhteisökehittämisen foorumi -palvelun toteutus ja kehittäminen.

11. Käsittelyn turvallisuus

Tietojen arkistointijärjestelmän käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Tietoja tallennetaan vain sähköisessä muodossa Karelia ammattikorkeakoulun suojatussa verkkopalvelimessa, joka on EU: n tietosuojalainsäädännön mukainen. Rekisterinpitäjä varmistaa, että vain ne organisaation henkilöt, jotka tehtäviensä perusteella ovat oikeutettuja, pääsevät tietoihin.

12. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla

13. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakaskohtaisten tietojen säilytyksessä noudatetaan Karelia-ammattikorkeakoulun arkistointisuunnitelman mukaisia säilytysaikoja. Hävittämisessä noudatetaan arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi noudatetaan projektien rahoittajien, osarahoittajien, hallinnoijien ja/tai muiden toteuttajien arkistointisääntöjä.

Energiaraitti yhteisökehittämisen palveluun rekisteröitynyt henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistamista ottamalla yhteyttä Energiaraitti yhteisökehittämisen -palvelun yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot ovat tämän lausunnon kohdassa 4.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.