Rekisteriseloste: Karelia-ammattikorkeakoulun uutiskirje

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE  
Laatimispäivämäärä: 4.5.2018, muokattu 27.6.2019
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Uutiskirjeen vastuuhenkilö

Viestintäasiantuntija Eija Pyykkö, eija.pyykko(at)karelia.fi, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 541 2158

4 Yhteyshenkilö Uutiskirjeeseen liittyvissä asioissa

Viestintäasiantuntija Eija Pyykkö, eija.pyykko(at)karelia.fi, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 541 2158

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin käyttötarkoituksena on ammattikorkeakoulun asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi ja myynti. Tässä hyödynnetään Karelian asiakkuuksienhallintajärjestelmää.

  • Uutiskirjeiden toimittaminen (viestintä, tiedotus ja markkinointi)
  • Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisterissä on asiakkaiden, sidosryhmäsuhteiden henkilöiden, sekä koulutus- ja palvelutuotteiden kohdehenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

  • Yhteystiedot: sähköpostiosoite
  • asiakkaan itse antamat tiedot

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilö voi antaa suostumuksensa ja tilata uutiskirjeen. Palveluliiketoiminnan ja kumppanuustoiminnan osalta perusteena on oikeutettu etu.

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Karelia-ammattikorkeakoulussa työelämän yhteydenottoja ja toimintoja ylläpidetään CRM-asiakkuuksien hallintajärjestelmässä, joka on keskitetty ja jäsennelty paikka asiakas-, kumppani- ja sidos-ryhmätietojen sekä liiketoimintaprosessien ylläpitoon.

Rekisteriin voi liittyä tilaamalla Karelian uutiskirjeen osoitteessa uutiskirje.karelia.fi.

10 Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Karelia-ammattikorkeakoulun asiakassuhteiden ja palveluliiketoiminnan hoitaminen.

11 Käsittelyn turvallisuus

Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita.

13 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

14 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti selosteen kohdassa 3 mainitulle uutiskirjeestä vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.