Rekisteriseloste: Parkman-pysäköintisovellus

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                        
Laatimispäivämäärä: 20.12.2021
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)  

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 ParkMan yrityspalvelun hallinnan vastuuhenkilö

Hallinnon suunnittelija Pia Hakulinen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 379 3601, sähköposti: pia.hakulinen(at)karelia.fi

4 Yhteyshenkilö ParkMan yrityspalvelun hallintaan liittyvissä asioissa

Hallinnon suunnittelija Pia Hakulinen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 379 3601, sähköposti: pia.hakulinen(at)karelia.fi

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee ainoastaan pysäköinnin laskutuksen todentamiseen tarvittavia tietoja ainoastaan tässä käyttötarkoituksessa. Käsiteltäviä tietoja ovat sovelluksen käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytetyn auton rekisteritunnus, tiedot pysäköinnin kestosta, sijainnista ja hinnoittelusta.

ParkMan sovelluksena kerää käyttäjistään seuraavat tiedot:

 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Nimi- ja osoitetiedot
 • Käyttäjätilin tiedot (kuten käyttäjätunnus ja salasana)
 • Tietoja tarjotusta palvelusta (kuten alennukset ja kutsujen määrä)
 • Maksukorttien tiedot ja maksutapa
 • Tietoja autoista ja autojen rekisterinumerot
 • Tietoja laitteesta (kuten puhelimen tuottama laite-ID, puhelimen malli ja versio)
 • Sijaintitiedot Palvelujamme käytettäessä
 • Tietoja pysäköinnin kestosta, sijainnista ja hinnoittelusta
 • Pysäköintialueiden hakuja
 • Laskutustiedot ja maksetut laskut
 • Yrityksesi yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja rooli
 • Yhteydenpito ParkManin ja pysäköinnintarjoajien kanssa
 • Muita henkilötietoja joita annat itsestäsi, mukaan lukien kuvat, esim. luotaessa profiili ParkMan-sovellukseen
 • Antamasi tiedot kun arvostelet Palvelujamme
 • Palvelinlokeja, jotka saattavat sisältää tietoja kuten laitteen IP-osoite, käyttöajat ja -päivämäärät, sovellusominaisuudet tai katsotut sivut ja selaimen tyyppi
 • Tietoja siitä miten käytät Palvelujamme, ilmaisemasi preferenssit ja valitut asetukset

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökuntaa. Rekisterinpitäjä käsittelee ainoastaan pysäköinnin laskutuksen todentamiseen tarvittavia tietoja ainoastaan tässä käyttötarkoituksessa.

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee ainoastaan pysäköinnin laskutuksen todentamiseen tarvittavia tietoja ainoastaan tässä käyttötarkoituksessa. Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelystä erillisellä suostumuslomakkeella.

Rekisteröity sitoutuu ParkMan -sovelluksen käyttöehtoihin ladatessaan pysäköintiä varten tehdyn mobiilisovelluksen omalle matkapuhelimelleen.

10 Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Henkilökunnan osalta palvelussuhteen tehtävien hoitaminen.

11 Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan palvelun yhteyshenkilö tai muu rekisterinpitäjän vastuuhenkilön nimenomaisesti nimeämä henkilö.

Aineistoja säilytetään ParkMan -palvelussa. ParkMan yrityksenä vastaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta, ja palvelun käyttäjä sitoutuu yrityksen tietosuojakäytäntöön (https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto) ladatessaan sovelluksen käyttöönsä.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. ParkMan palveluntarjoajana voi luovuttaa hallussaan olevia tietoja pysäköintiä tarjoaville yhteistyökumppaneilleen. Tarkempi kuvaus ParkManin sovelluksena luovuttamista tiedoista on luettavissa osoitteessa https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto.

13 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä hallussaan olevia henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. ParkMan palveluntarjoajana voi luovuttaa hallussaan olevia tietoja EU:n ulkopuolelle, kuten palveluntarjoajille Yhdysvalloissa. Tarkempi kuvaus ParkManin sovelluksena luovuttamista tiedoista on luettavissa osoitteessa https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto.

14 Henkilötietojen säilytysaika

ParkMan säilyttää annettuja tietoja asiakassuhteen päättymiseen saakka pysäköintihistorian toteamiseksi sekä pysäköintien ja maksutapahtumien todentamiseksi. Tietyissä tapauksissa ParkMan saattaa säilyttää tietoja järjestelmässä enintään kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaakseen sopimuksellisia velvollisuuksiansa pysäköinnintarjoajia kohtaan.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tieto- jen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.