Simula — simulaatiot

Simula – simulaatioharjoitusten palveluympäristö

Simula on erityisesti sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö, joka sijaitsee Tikkarinne-kampuksella (Tikkarinne 9). Simula on tarkoitettu erilaisten oppimistilanteiden turvalliseen, luottamukselliseen ja yhteisölliseen harjoitteluun.

Simula yhdistää teorian ja käytännön

Simulaatioharjoituksissa käytetään hyväksi simulaatiopedagogiikkaa. Harjoituksissa toimitaan reaalimaailmaa muistuttavissa olosuhteissa ja opitaan monilla eri tavoilla — tehden, nähden, kuullen ja keskustellen.  Simulaatioiden avulla voi oppia myös ei-teknisiä taitoja, kuten vuorovaikutusta, tiimityöskentelyä, johtajuutta, päätöksentekoa ja tilannetietoisuutta. Simulan harjoituksissa opitaan positiivisen kautta, ja harjoitukset ovat aina luottamuksellisia.

Simulaatioharjoituksia huipputeknologian avulla

Simulassa on kaksi simulaatio- ja debriefing ‑tilaa ja niiden keskellä iso ohjaamo. Simulaatiotilanteet lavastetaan erilaisiin tapahtumaympäristöihin sopiviksi. Tapahtumapaikkana voi olla esimerkiksi koti, sairaalan vuodeosasto tai poliklinikka. Huipputeknologiaa sisältäviä potilassimulaattoreita on kolme (Pertti, Harri ja Hertta), ja ne ovat usein mukana mm. hoitotyön simulaatioissa. Aitoja potilaita kuvaavien simulaattoreiden elintoimintoja voidaan säädellä ohjaamosta vastaamaan haluttua harjoitustilannetta. Potilaan, asiakkaan tai omaisen roolissa voi olla tilanteesta riippuen myös opiskelija tai opettaja.

Räätälöidyt palvelut yrityksille ja organisaatioille

Simulassa voi täydentää ja syventää omaa ammattitaitoaan. Simulaatioharjoitukset soveltuvat erinomaisesti täydennyskoulutukseksi monen eri alan ammattilaiselle, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Täydennyskoulutusten aihe ja sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tämän omien tarpeiden mukaisesti. Täydennyskoulutuksiin sisältyvien harjoitustilanteiden lisäksi Simulaa voi hyödyntää osaamisen näyttöön testi- ja koetilanteissa.

Täydennyskoulutusten simulaatioharjoitukset voivat sisältää mm. seuraavia tilanteita:

  • elvytys
  • erilaiset hoitoprotokollat ja asiakastilanteet
  • johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn liittyvät tilanteet
  • eettiset tilanteet
  • potilaan ja asiakkaan ohjaukseen liittyvät tilanteet
  • moniviranomaisyhteistyötilanteet

Yhteystiedot

Simula, simulaatiopedagogiikka, aihesisällöt:

Jaana Pantsari
Hoitotyön lehtori
jaana.pantsari[at]karelia.fi
puh. 050 362 6915

Täydennyskoulutussopimukset:

Heli Koponen
Hoitotyön lehtori
heli.koponen[at]karelia.fi
puh 050 310 9148

palvelut[at]karelia.fi