Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää omaa ja organisaation osaamista ammattitaitoisten opettajien avulla.

Pääosa koulutuksista järjestetään Joensuussa Karelia-amk:n Tikkarinteen kampuksella.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Suunnittelemme organisaatiosi tarpeisiin vastavaan koulutuksen. Esimerkkejä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista:

Hoitotyö

Laskimoverinäytteenottokoulutus 12 h

Koulutuksen tavoitteena on laadukas näytteenotto ja luotettavat laboratoriotutkimustulokset.

Injektion antaminen turvallisesti lihakseen ventrogluteaalisesti 4 h

Koulutuksessa tarjoaa ajantasaista tietoa intramuskulaarisesta injektion antotekniikasta ja sen käytöstä. Koulutukseen sisältyy asiantuntijaluento sekä pistosharjoituksia.

Potilaan systemaattinen tutkiminen (ABCDE) 8 h

Koulutuksessa opitaan teoriaa ja harjoitellaan simulaatioiden avulla hoitotyössä käytettävää ABCDE –toimintajärjestystä potilaan tutkimisessa. Tarkoitettu ensihoitajille, lähihoitajille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

Hoidon tarpeen arviointi 12 h

Koulutus antaa osallistujalle työkaluja hoidon tarpeen arviointiin monikanavaisissa asiakastilanteissa.  Koulutuksen toteutustapana ovat verkko-opinnot, lähipäivät ja simulaatiot. Kehitä hoidon tarpeen arviointiosaamistasi erityisesti puhelinkeskusteluissa!

Perus- ja hoitoelvytyksen käypä hoito 10 h

Koulutuksen myötä osallistujien perus- ja hoitoelvytyksen osaaminen vahvistuu. Koulutuksessa harjoitellaan simulaatioiden avulla.

Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutukset: hätäensiapu, ensiapu 1 ja ensiapu 2 -laajuudet sekä kertauskoulutukset. Koulutusten sisällöt ovat virallisten ohjeistuksien ja käypähoitosuositusten mukaisia. Koulutukseen osallistuneet saavat todistuksen osallistumisesta koulutukseen.

AVEKKI-toimintatapamalli 6-12 h

Koulutuksessa saat valmiuksia AVEKKI-toimintatapamallin mukaiseen toimintaan: ennakointi, hallinta ja jälkiselvittely haasteellisissa asiakastilanteissa. Perusteet sisältävän koulutuksen laajuus 6 h. Koulutus sisältää teoriaa ja käytännön harjoitteita.

Green Care -koulutukset

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

LuontoHoiva: Menetelmiä hyödynnetään mm. terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseen ja omatoimisuuden tukemiseen mm. hoivalaitoksissa ja tuetun asumisen yksiköissä sosiaalipalveluissa ja -kuntoutuksessa. Palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa.

LuontoVoima: Luontovoimaa voidaan hyödyntää ennalta ehkäisevissä ja terveyttä tukevissa hyvinvointipalveluissa. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia virkistymiseen ja palautumiseen työssäkäyville, mielenterveyden suojaamiseen ja tukemiseen sekä ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

LuontoVoima: Green Caren mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa 2 op

Green Caren mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa -koulutuksessa ymmärrät Green Caren peruselementit ja -edellytykset ja tunnistat Green Care toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat. Ymmärrät mikä on luontosuhdekäsite ja mitkä osatekijät siihen vaikuttavat. Opit luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät. Opit luonnon hyvinvointivaikutuksista lapsille ja tiedät niiden syntymekanismit.

LuontoHoiva: Green Care perusteet, 5 op

Green Care perusteet -koulutuksen käytyäsi ymmärrät Green Caren peruselementtien ja -edellytyksien sisällön sekä luontohoivan ja luontovoiman erot. Tunnistat Green Care -palvelut muusta luontotoiminnasta ja tunnet Green Care -toimintamuotojen sekä menetelmien pääkohdat. Osaat soveltaa vihreää hoivaa omaan toimintaympäristöösi.

Fysio- ja toimintaterapia

Fysioterapeutin iltakoulut

GAS (Goal Attainment Scaling)

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on, osaa laatia GAS-menetelmän mukaiset tavoitteet, tarkistaa niitä kuntoutusprosessin aikana ja arvioida niiden saavuttamista sekä osaa perustella menetelmän käyttöä ja soveltaa sitä eri tilanteisiin kuntoutustyössä.

Yhteystiedot

Anne Prepula
Anne.Prepula(at)karelia.fi
puh. 050 311 9167

>> Jos et löydä sopivaa koulutusta, räätälöimme koulutuksen sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!