Sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon testaaminen

Sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon testaaminen

Testaamme luotettavasti ja turvallisesti sydän- ja verenkiertoelimistösi kunnon hyödyntämällä polkupyöräergometritestiä sekä UKK-kävelytestiä. Polkupyöräergometritesti on epäsuora maksimaalisen hapenkulutuksen testausmenetelmä, jonka avulla asiakas saa tietoa fyysisestä kunnostaan. UKK-kävelytestin avulla selvitetään testattavan henkilön aerobisen kunnon riittävyys/riittämättömyys suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. Testin pohjalta annamme halutessasi liikuntasuosituksia ja ‑neuvoja.

Kenelle

Sopii kaikille, jotka haluavat tietoa sydän- ja verenkiertoelimistön kunnostaan sekä sen harjoittamisesta (lähtötasotestaus tai harjoittelun vaikutuksen seuraaminen). Palvelua voivat käyttää yksittäisten henkilöiden lisäksi myös järjestöt projekteissaan, yritykset, työterveyshuollot sekä urheiluseurat.

Sisältö

Asiakas saa kuvan omasta sydän- ja verenkiertoelimistön sen hetkisestä suorituskyvystään suhteessa saman ikäiseen väestöön sekä perusohjeet sen harjoittamiseen. Mikäli tiedetään esimerkiksi työn aiheuttamat energeettisen kuormituksen tekijät, voidaan myös arvioida suorituskykyä suhteessa työn kuormitustekijöihin.

Testaukseen kuuluu:

  • Ennakkoarviointi
  • Epäsuora polkupyöräergometritesti
  • UKK-kävelytesti
  • Kirjalliset testitulokset

Toteutus

Asiakas varaa testiajan Fysiotikasta ja saa samalla ohjeet testiin valmistautumisesta ja sen ajallisesta kestosta. Tarvittaessa sovitaan lisäksi erillinen palauteaika. Ennen testiä arvioimme, voidaanko se turvallisesti suorittaa (mm. oireet, lääkitykset, tarve lääkärintarkastukseen ennen testiä) ja vastaavatko testistä saatavat tulokset tai sen toteutus tavoitteita (vrt. kuntoilija /huippu-urheilijan ominaisuudet). Annamme testitulokset ja ohjeet myös kirjallisina asiakkaalle.

Ergometritestissä on mahdollista testata 2 henkilöä yhtä aikaa, kävelytestissä koko ryhmä (10–20).

Hinta

5–10 € / ryhmä / henkilö opiskelijoiden tekemänä.

Ajanvaraus

Ajanvaraukset Fysiotikan palveluihin puh. 050 913 1787.

Yhteyshenkilö

Vastaava fysioterapeutti Juha Jalovaara
juha.jalovaara[at]karelia.fi
puh. 050 913 1787
Karelia-ammattikorkeakoulu, FysioTikka,
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu