TARMO harjoittelupaikkana

Voit halutessasi suorittaa harjoittelusi täällä mielenkiintoisessa ympäristössä ja olla siis yksi meistä TARMOlaisista! Me TARMOlaiset tuemme erilaisten yksilöiden ja ryhmien kokonaisvaltaista toimintakykyä hyvinvoinnin sekä terveydenedistämisen näkökulmasta. Tämä tapahtuu joko Karelian kampuksella, kotikäynneillä, yhteistyökumppaneiden tiloissa tai erilaisissa tapahtumissa.

Meillä opiskelijat työskentelevät työparina tai pienryhmissä. Olemme muodostaneet kolme tiimiä asiakasryhmien mukaan ja niiden toimintaa ohjaavat ja koordinoivat laillistetut terveydenhoitoalan ammattilaiset. Harjoittelusi aikana TARMO tarjoaa sinulle mahdollisuuden itsenäiseen tiimityöskentelyyn eri asiakasryhmien kanssa, juuri sinun oppimisen tavoitteiden mukaisesti.

TARMOn tilat löytyvät Karelian Tikkarinne-kampukselta. Tilamme mahdollistavat monipuolisen toiminnan asiakasvastaanotoista testauksiin, ryhmätoimintaan sekä kuntosaliohjaukseen.

Tervetuloa TARMOlaiseksi!

Harjoittelupaikat löytyvät Jobiilista hakusanalla TARMO.

Opiskelijapalautteita

”TARMOn harjoittelu kehittää organisointi ja tiimityötaitoja. Tekeminen ja suunnittelu on todella vapaata, joka avaa paljon ovia uuden oppimiselle ja itsensä kehittämiselle. Parasta on päästä touhuamaan moniammatillisesti ja oppimaan muiden alojen opiskelijakollegoilta uusia juttuja ja näin kehittyä entisestään ammatillisesti.” (Sairaanhoitajaopiskelija)

”Suosittelisin TARMOn harkkaa kaikille. Kertoisin, että käykää kaikki yksi harjoittelu TARMOssa, koska täältä saat osaamista, jota et välttämättä muista harjoitteluista saa. Pääset monipuolisiin ja erilaisiin työtehtäviin ja pääset toteuttamaan itse erilaisia tilaisuuksia/tuokioita. Työ on itsenäistä, joten omat organisointikyvyt vahvistuvat.” (Sairaanhoitajaopiskelija)

”Moniammatillinen näkemys kasvaa, tehdään paljon muihin ammatteihin opiskelevien kanssa. Saa tehdä/joutuu tekemään ja ottamaan vastuuta. Oppii organisointi- ,tiimi- ja johtamistaitoja.” (Geronomiopiskelija)

”TARMO on aivan huikea paikka tehdä harjoittelua. Monipuolista sekä erilaista tekemistä kuin perinteisissä harjoittelupaikoissa. Kaikki ennakkoluulot kannattaa heittää heti roskikseen! TARMO antaa paljon työelämän kykyjä sekä löydät itsestäsi sellaisia puolia mitä et ehkä tiennyt omaavasi!” (Terveydenhoitajaopiskelija)

”TARMO antaa vapautta toteuttaa omaa ammattitaitoaan juuri niin paljon kuin itse haluaa ja osaa. Mahdollisuuksia on moneen lähtöön, kun vain itse rohkeasti kokeilee.” (Fysioterapeuttiopiskelija)

”TARMOssa pystyy erityisesti kehittämään omia suunnittelu- ja organisointitaitojaan sekä yksilöasiakkaiden kokonaisvaltaista tutkimista ja kuntouttamista.” (Fysioterapeuttiopiskelija)

”Ennen kaikkea erilainen, opettava ja myös silmiä avaava kokemus omasta opintojen ja tilanteen tasasta. Opin paljon myös itsestäni. Esimerkiksi tietotaidostani, palautteen anto- ja saamistyyleistäni sekä monipuolisesta kokemuksesta yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa. Vastuu, aikataulutus- ja organisointitaidot, tiimi- ja yhteistyötaidot, suunnittelu- ja ohjaustaidot sekä tunnollisuus lienevät lähes kaiken kattavat termit.” (Fysioterapeuttiopiskelija)