Työharjoittelut

Työharjoittelut

Työharjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä käytännöistämme työelämän kanssa. Harjoittelun aikana opiskelijamme pääsevät hyödyntämään oppimaansa käytännön työssä ja näyttämään omaa osaamistaan. Harjoitteluun sisältyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne palvelevat työnantajan tarpeita ja samalla vastaavat koulutuksen edellyttämiä ja opiskelijan omia tavoitteita. Jos yritykselläsi on kansainvälistä toimintaa, on mahdollista saada harjoittelijoita myös ulkomaille tai hyödyntää Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden osaamista. Usein opiskelijat tekevät myös opinnäytetyönsä samalle organisaatiolle harjoittelunsa jälkeen.

Rekrytoi harjoittelija ja saat:

  • tuoreita näkökulmia ja oppimisen intoa organisaatioosi
  • tilaisuuden tutustua uusiin alan osaajiin ja potentiaalisiin työntekijöihin
  • käsityksen opiskelijan kyvyistä ja mahdollisesti uuden työntekijän, joka on jo saanut perehdytyksen työhön
  • mahdollisuuden tuoda organisaatiotasi esiin ja luoda positiivista työnantajamielikuvaa

Harjoittelun eteneminen:

1. Määrittele, mihin tehtäviin tarvitset harjoittelijaa ja minkä alan osaaja sopii toimenkuvaan

2. Ilmoita paikasta: palvelut[at]karelia.fi

3. Harjoittelija löytyy ja tehdään sopimus

  • työnantaja, opiskelija ja Karelia-amk
  • sovitaan työnantajan edustaja, joka ohjaa opiskelijaa harjoittelussa

4. Harjoittelun etenemisen seuranta

  • ohjauskeskustelu opiskelijan, työnantajan edustajan ja ohjaajan kesken
  • opiskelija huolehtii yhteydenpidosta ohjaavaan opettajaan

5. Arviointi

  • toteutetaan opiskelijan, työpaikan harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä

6. Sähköinen työelämäpalautekysely työpaikan edustajalle

Kesto ja ajankohta:

Kestää yleensä 3–5kk alasta riippuen. Harjoittelupaikkoja voi tarjota ympäri vuoden. Harjoitteluajankohdan sijoittuminen opintoihin riippuu koulutusalasta. Joillakin aloilla jokainen opiskeluvuosi sisältää harjoittelua, kun taas joillakin aloilla harjoittelujaksoja on yksi ja se sijoittuu pääasiassa opintojen loppuvaiheeseen.

Mitä edellyttää rekrytoijalta?

Työtila ja tarvittavat välineet harjoittelijalle. Perehdytykseen ja ohjaukseen tarvittava työpanos. Opiskelijan mahdollinen palkka.