Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­toi­min­ta ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­toi­min­ta
-eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus 30 op

Kou­lu­tuk­ses­sa vah­vis­tat sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­työs­sä vaa­dit­ta­vaa klii­nis­tä osaa­mis­ta, asia­kas­läh­töis­tä ohjaus­ta sekä vas­taan­ot­to­toi­min­nan näyt­töön perus­tu­vaa kehit­tä­mis­tä. Voit suo­rit­taa 30 op eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen tai osia sii­tä avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opintoina. 

Lue lisää Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­toi­min­ta ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­ta