Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Erikoistumiskoulutus 30 op

Voit suorittaa 30 op erikoistumiskoulutuksen tai osia siitä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. 

Koulutuksessa vahvistat sairaanhoitajan vastaanottotyössä vaadittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat, jotka ovat kiinnostuneet sairaanhoitajan vastaanottotyöstä ja sen kehittämisestä. 

Toteutus

Opiskelu toteutuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.
Osa verkko-opetuksesta on aikataulutettu ja edellyttää läsnäoloa verkossa sekä tiimeissä työskentelyä. 

Moduulissa1 on kolme (3) lähiopetuspivää, joissa on pakollinen läsnäolo.
Moduulit 2 ja 3 suoritetaan kokonaan etäyhteyksillä.
Moduulissa 3 tehdään näyttöön perustuva kehittämistehtävä hoitotyön yksikköön, useimmiten omalle työpaikalle. Toteutus edellyttää siis vahvoja työelämä-yhteyksiä ja halua kehittää.

Erikoistumiskoulutuksen todistus edellyttää kaikkien kolmen moduulin suorittamista.
Suosittelemme tällöin jakamaan opinnot kahdelle lukukaudelle (kevät — syksy 2021).

Voit suorittaa myös yksittäisiä osia avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, jolloin saat opintorekisteriotteen suorituksistasi. 

Moduulien suoritusjärjestyksen voit valita itse — kaikista moduuleista on kaksi toteutusta vuodessa, keväällä ja syksyllä omat ryhmänsä. 

Sisältö | Kevät 2021

Moduuli 1 Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2021.

 • Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidotarpeen arviointi
 • Aloitusluento to 4.2. klo 14–16 etänä ja sen jälkeen etäluennot joka toinen torstai klo 14–16 (luennot nauhoitetaan, joten ei vaadi 100 % läsnäoloa)
 • Kolme pakollista lähipäivää 8.4., 22.4. ja 27.5.
 • Tehtävien purku etänä tiimeittäin ke 12.5. klo 12–16 ja ke 20.5. klo 12–6

Moduuli 2 Asiakaslähtöinen ohjaus 7 op
Ilmoittautuminen päättyy 15.2.2021.

 • Erilaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • Aloitusluento etäyhteyksillä 3.3. klo 14–16
 • Tehtävien purku etänä ke 5.5. klo 12–16 ja ke 26.5. klo 12–16
 • Opintojakson alkaessa sovitaan etäohjausajat ryhmäkohtaisesti.

Moduuli 3 Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 8 op
Ilmoittautuminen päättyy 15.2.2021.

 • Oman alan tietoperustan vahvistaminen sekä oman ja työyhteisön toiminnan kehittäminen käytäntöön viestävillä toteutuksilla.
 • Aloitusluento 3.3. klo 12–14
 • Tehtävien purku etänä ke 19.5. klo 12–16
 • Kurssin alkaessa sovitaan etäohjausajat ryhmäkohtaisesti. 

Sisältö | Syksy 2021

Moduuli 1 Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
Ilmoittautuminen päättyy 20.11.2021

 • Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidotarpeen arviointi
 • Aloitusluento to 7.10. klo 14–16 etänä ja sen jälkeen etäluennot joka toinen torstai klo 14–16 (luennot nauhoitetaan, joten ei vaadi 100 % läsnäoloa)
 • Kolme pakollista lähipäivää 4.11., 25.11. ja 9.12.
 • Tehtävien purku etänä tiimeittäin to 2.12. klo 12–16 ja to 16.12. klo 12–6

Moduuli 2 Asiakaslähtöinen ohjaus 7 op
Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2021.

 • Erilaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • Aloitusluento etäyhteyksillä 8.9. klo 14–16
 • Tehtävien purku etänä ke 3.11. klo 12–16 ja ke 24.11. klo 12–16
 • Opintojakson alkaessa sovitaan etäohjausajat ryhmäkohtaisesti.

Moduuli 3 Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 8 op
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021.

 • Oman alan tietoperustan vahvistaminen sekä oman ja työyhteisön toiminnan kehittäminen käytäntöön viestävillä toteutuksilla.
 • Aloitusluento 15.9. klo 14–16
 • Tehtävien purku etänä ke 17.11. klo 12–16
 • Opintojen alkaessa sovitaan etäohjausajat ryhmäkohtaisesti. 

Opintomaksu

Opintomaksu on 10 euroa/opintopiste. Lukukausittainen opintomaksu on korkeintaan 120 euroa, jolloin maksu kattaa kaikki opinnot yhden lukukauden aikana. 

Ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen amk:n opiskelijana jokaiseen moduuliin erikseen. Pääset ilmoittautumislomakkeelle klikkaamalla opintojakson nimeä (edellä). Jos ilmoittaudut useampaan moduuliin saman lukukauden aikana, huomioi maksukatto (120 euroa). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä avoinamk@karelia.fi.

Lisätietoja

Kirsi Sallinen
050 315 6577
kirsi.sallinen(at)karelia.fi

Mari Savolainen
050 351 7084
mari.savolainen(at)karelia.fi

Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä ammattikorkeakouluverkoston kanssa.