Karelia-ammattikorkeakoulussa haussa väljästi asutuille alueille suunnattu sairaanhoitajakoulutus

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy jo toisen kerran Innovative Nurse ‑sairaanhoitajakoulutus, joka toteutetaan monimuotototeutuksena, pääsääntöisesti Tikkarinne-kampuksen ulkopuolella. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnoissa hyödynnetään työn opinnollistamista. Opintoja on mahdollista suorittaa osittain työn ohessa.

-  Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Innovative Nurse ‑sairaanhoitajakoulutuksessa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Se on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joka asuvat tai haluavat työskennellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla, kertoo koulutuspäällikkö Henna Myller.

Sairaanhoitajaopinnoissa opiskellaan monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä erilaisten hoitotilanteiden hallintaa.

-  Väljästi asutuilla alueilla sairaanhoitajan osaamisessa korostuvat digitaalisuus, uudet palveluketjut, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut, laaja-alainen ja kokonaisvaltainen hoidon tarpeen arviointi ja hoito, moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan muiden kumppaneiden kansa, yrittäjyys, itsenäinen päätöksenteko ja suoriutuminen työssä, jatkaa Myller.

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi –palvelussa 11. – 29.1.2021. Koulutus alkaa 12.4.2021. Koulutus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen. Koulutus toteutetaan soveltuvin osin yhteistyössä Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta: lehtori Riitta Muhonen, puh. 050 441 1511 sekä osoitteessa www.karelia.fi/innovativenurse2