Piipahda Pride-viikolla Karelian pop up -pisteellä

Pride-viikolla yhden­ver­taisuus- ja tasa-arvotee­maiset pop up -pisteet ovat avoinna torstaina 23.9. klo 10-12 Wärtsilän kampuksen aulassa ja klo 13-15 Tikka­rinteen kampuksen aulassa. Pisteillä pääset arvioimaan Karelian tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telmaa. Pisteillä voit tutustua sateen­kaa­rio­saa­misen vahvis­ta­miseen keskit­tyvään materi­aaliin ja samalla voit myös tilata materi­aalia omaan käyttöösi. 

Karelia järjestää Pride-liputuksen Tikka­rinteen ja Wärtsilän kampuk­silla 20.-26.9. 

Lue koulu­tus­suun­nit­telija Taina Jauhiaisen Kohti yhden­ver­tai­sempaa, moninai­sempaa ja turval­li­sempaa Kareliaa -kirjoitus tästä.

Pohjois-Karjala Pride on täällä taas!  

Pohjois-Karjala Pride maalaa maakunnan sateen­kaaren värein 22.-26.9. Pohjois-Karjala Pride on laajuu­dessaan ainoa seksuaali- ja sukupuo­li­vä­hem­mis­töjen oikeuksia esiin tuova tapahtuma Joensuussa ja koko Pohjois-Karja­lassa. Se on Suomen ainoa perus­ta­mi­sestaan saakka sateen­kaa­revaa kulttuuria painot­tanut pride-viikko. Pride-viikon järjestää Pohjois-Karjalan Seta. Katso koko ohjelma tästä.  

Kaikissa tapah­tu­missa nouda­tetaan terveys­tur­val­li­suus­suo­si­tuksia sekä turval­li­semman tilan periaat­teita. Pohjois-Karjala Pride on merkittävä ihmisoi­keus­ta­pahtuma Itä-Suomessa.