PELLETTILÄMPÖ 2024 -webi­naari tors­taina 25.1.2024

Ajan­koh­taista pien­ta­lo­jen puupellettilämmöstä!

Tule mukaan kuule­maan ajan­koh­taista tietoa pien­ta­lo­jen pellet­ti­kes­kus­läm­mi­tyk­sestä sekä puupel­let­tien näkymistä.

Torstai 25.1.2024 klo 17:30-19:10 Teams- webinaariin

Tilai­suu­den järjes­tää Pohjois-Karja­lan alueel­li­nen energianeuvonta.

Tilai­suu­den ohjelma

  • 17:30-17:40 Tilai­suu­den avaus
  • 17:40-18:10 Puupel­let­tien saata­vuus ja hintanäkymät/Taru Lampi­selkä, tuotan­to­pääl­likkö, Versowood Oy Komment­ti­pu­heen­vuoro, Hannes Tuohi­niitty, toimia­la­pääl­likkö, Bioener­gia ry
  • 18:10-18:30 Koke­muk­sia ja havain­toja pellettilämmityksestä/Juha Kilpe­läi­nen, lehtori, Karelia AMK
  • 18:30-19:00 Pellet­ti­kes­kus­läm­mi­tyk­sen tekniikka tänään/Anssi Kokko­nen, Karelia AMK
  • 19:00-19:10 Keskus­te­lua ja kysymyksiä
  • Tilai­suus päättyy

Terve­tu­loa mukaan!

Ilmoit­taudu viimeis­tään tiis­taina 23.1.2024. Teams-linkki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neille ennen tilaisuutta. 

Lisä­tie­toja tilaisuudesta

Anssi Kokko­nen, ener­gia­neu­voja, 050 570 9419, [email protected]

Lue lisää energianeuvonnasta