Noora ja Anni opiskelevat sairaanhoitajiksi nopeutetusti 

Kipinä opiskeluun syntyi, kun Noora kuuli Karelian Fast Track -sairaanhoitajakoulutuksesta kaveriltaan, ja Anni löysi koulutuksen somesta. Naiset pohtivat yhdessä opiskelemaan hakeutumista. 

– Tarve opiskella lisää oli kummallakin henkilökohtainen. Ensin halusimme nähdä kuinka haussa käy, ja kerroimme työpaikalla asiasta vasta tultuamme valituiksi, Anni kertoo. 

– Toki työpaikalla suhtauduttiin asiaan ihan hyvin, ja esihenkilömme kannusti meitä opiskelemaan, Noora lisää. 

Aikaa opiskeluun opintovapaasta 

Opiskelun aloittaminen merkitsi muutosta. Edellisistä opinnoista oli kummallakin yli kymmenen vuotta aikaa.  

– Kyllähän jo itse opiskelu on muuttunut todella paljon. Ennen opiskeltiin kansioiden ja kynien avulla, nyt kaikki on verkossa. Kun yhtälöön kuului myös työssä käynti, ja perhe-elämä, oli siinä kyllä totuttelemista. Saimme kuitenkin pehmeän alun, kun pystyimme suorittamaan joitakin opintoja jo kesäaikaan ennen syksyä ja varsinaista opintojen aloitusta, sanoo Noora. 

– Tärkeintä oli kuitenkin se, että oli oma tavoite, jota kohti alkoi pyrkiä, vahvistaa Anni. 

Tavoitteen opiskelijat ovat asettaneet korkealle. He aikovat opiskella sairaanhoitajiksi kahdessa vuodessa. Fast Track -opinnoissa he voivat hyödyntää opiskeluun myös kesäajat. Opintoja suositellaan opiskeltavaksi noin kolmessa vuodessa.

Vaikka opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen on tuonut haasteita, ne on saatu myös ratkaistua. 

– Teimme molemmat päivätyötä, mutta opetusta on myös päiväaikaan. Oli soviteltava vapaapäiviä töiden lomaan, eikä lukemiseenkaan ollut jäädä riittävästi aikaa. Kirja lähti äidin mukaan lapsen jalkapalloharjoituksiinkin, nauraa Noora. 

– Tsemppiä opiskelukaverilta on myös tarvittu, että jaksaa sellaisina viikkoina, kun tekemistä ja määräaikoja on useita. Silloin pitää myös muistaa, että kun homma on tehtynä, helpottaa. 

Ratkaisuksi tuli ensin 80 %:n työaika, ja sitten opintovapaa. Opintovapaa tuntui järkevimmältä vaihtoehdolta tavoitteen saavuttamisen kannalta. 

– Itse olen sellainen, että kun tähtäin on selvillä, menen sitä kohti niin nopeasti kuin pääsen. Näin pystyn tekemään tämän tehokkaasti, sanoo Anni. Rajoja pitää kuitenkin osata laittaa, että aikaa jää myös perheelle. 

Tukea opiskeluun on tullut myös omalta opiskeluryhmältä, jonka kanssa yhteyttä pidetään esimerkiksi viestipalvelu Whatsappissa, jossa on voitu ratkoa yhdessä opintoihin liittyviä kysymyksiä. 

Anni Ryynänen (vas.) ja Noora Karvinen opiskelevat Karelian Fast Track -sairaanhoitajakoulutuksessa.

Aikaisemmasta tutkinnosta ja työkokemuksesta hyötyä 

Opintojen aluksi Noora ja Anni saivat korvattua ensimmäisen ja toisen harjoittelun osaamisen näytöllä. Muuta aikaisemmin hankittua osaamista on mahdollista saada opintosuoritukseksi, mikäli se on sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan sopivaa. 

Harjoitteluilla on sairaanhoitajaopinnoissa iso rooli, ja niitä naisille kertyy erilaisina jaksoina yhteensä seitsemän.  

– Ensimmäinen harjoittelu oli mahdollista tehdä opinnollistaen palkallisena. Pääsääntöisesti teemme opintoihin kuuluvat harjoittelut muualla kuin omalla työpaikallamme, että hoitotyön kaikki osa-alueet tulevat tutuiksi. Sen voi nähdä myös voimavarana, että saa mahdollisimman monipuolisen kuvan ammatista. 

Opetuksen tasoa opiskelijat kiittävät, vaikka ensimmäisen Fast Track -ryhmän toiveet esimerkiksi luentonauhoituksista ovat vaatineet joustoa myös opettajilta. 

Tuutoropettajan tuki on ollut molemmille tärkeää. Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen itselle sopivaan tahtiin on onnistunut hänen avullaan hienosti. Opiskelijoista tuntuu myös tärkeältä, että on yksi opettaja, joka kulkee opiskelijan kanssa koko opintopolun matkan. Se antaa turvaa opiskeluun. Opiskelu on tuonut mukanaan myös oppimisen iloa: 

– Ahaa-elämyksiä on syntynyt! Sairaanhoitajaopinnoissa kirkastuu paremmin kuin aikaisemmin se, miksi hoitotyössä asioita tehdään niin kuin ne tehdään.  Ahaa-elämyksiä tulee erityisesti somatiikan puolelta, kun oma työura on tähän saakka ollut mielenterveys- ja päihdetyössä, Anni kertoo. 

Tulevaisuuteen kaksikko suhtautuu avoimin mielin. Kummallakin on päivätyö, ja vakinainen työpaikka, joten sinne voi palata. Uusi koulutus kuitenkin laajentaa mahdollisuuksia muihin tehtäviin. 

– Kannattaa rohkeasti lähteä unelmia kohti ja hakemaan koulutukseen! 

Karelia-ammattikorkeakoulussa alkaa seuraava Fast Track –haku lähihoitajille 12.8.2024.
Tutustu koulutukseen täällä.


Teksti ja kuva:

Tarja Tuononen, markkinointiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu