Kategoria: Digivisio

 • Digivisio for dummies like me

  Digivisio porskuttaa nyt neljättä aktiivista vuottaan ja paljon on ehtinyt tapahtua. On monia erilaisia ryhmiä, jotka ovat prosessissa mukana ja lisäksi hankkeen tiimoilta on kehittynyt erilaisia toimintoja, joiden väliset suhteet ovat varmasti monille (myös mukana prosessia olevillekin) vähintään epäselviä tai vaikeasti hahmotettavia. Tämä pieni teksti on yritys ymmärtää tätä kokonaisuutta – jaottelu on alun perin…


 • Vauhti kiihtyy Opin.fi -palvelun käyttöönotossa

  Tässä tulee kevään viimeinen blogi ennen kesälomia. Tämän vuoden prioriteettina on Opin.fi -palvelun saattaminen lanseerauskuntoon. Tavoitteena onkin, että opin.fi saadaan lanseerattua ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025. Tämä ensimmäinen vaihe kohdentuu jatkuvan oppimisen oppijoihin. Ajattelin katsoa tässä blogissa, mitä kaikkea olemme tehneet Opin.fi -palvelun kehittämiseksi kevään aikana. Kareliassa on otettu suuri harppaus non-formaalin toteutuksen prosessin kehittämisessä. Ensinnäkin…


 • Mitä odotamme uudelta Opin.fi -palvelulta

  Karelia-ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti kaikkien Suomen korkeakoulujen kanssa valtakunnalliseen Digivisio 2030 -hankkeeseen, jossa kehitetään yhteistä Opin.fi -palvelua. Tähän blogitekstiin on koottu Karelian Digivisio-ydintiimin ajatuksia, toiveita ja näkemyksiä tulevasta Opin.fi – palvelusta. Opin.fi -palvelu tarjoaa uuden markkinointikanavan Karelian koulutuksille niin, että Karelian oppijakunta laajenee, näkyvyys paranee ja Karelia saa uusia avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden…


 • Digivision 3.0 pilotti on käynnistynyt

  Opin.fi-palvelun kehityspolku muodostuu teknisistä osajulkaisuista. Karelia-AMK on siirtynyt 2.0 pilotista 3.0 pilottiin ja osallistumme Opin.fi-tarjottimen kehittämiseen. Tarjottimen keskeisinä sisältöinä ovatetenkin MOOC:it ja tarjonnan hallinnan vaatimukset, integraatiot Peppiin ja OPH:n Opintopolkuun, sekä analytiikan ratkaisut ja monikielisyys. Opin.fi-palvelun kehityksessä on päästy vaiheeseen, jossa ensimmäiset kahdeksan korkeakoulua valmistautuvat ottamaan palvelun käyttöön. Nyt päästään myös keräämään ensimmäisiä kokemuksia niin korkeakouluilta…


 • Uuden digipalvelun tunnettuutta edistämässä

  Korkeakoulujen yhteinen opintoja tarjoava Opin.fi -digipalvelu lähestyy lanseerausvaihetta. joten kuluvana vuonna isossa roolissa tulee olemaan viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu, mukaan lukien viestintä- ja mediasuunnitelmat. Opin.fi -palvelu on uusi palvelu, joten se tullaan lanseeraamaan vaiheittain ennen suurelle yleisölle avaamista. Lanseerauksen eri vaiheita suunnitellaan ja toteutetaan oppijoiden, korkeakoulujen käyttöönottojen ja palvelukehityksen näkökulmista. Lanseerauksen suunnitelmassa syvennytään tarkemmin…


 • Digivision pilotti 2.0 päättyi – EduKarelia julkaistiin

  Opin.fi -palvelun tekninen kehittäminen jatkui pilotissa 2.0. Keskeisenä tavoitteena oli Peppi- ja Sisu -järjestelmien integraatioiden testaaminen niin, että avoimen korkeakoulun opintoja saatiin suoraan lähdejärjestelmistä näkyviin palvelun testiympäristöön. Teknisen kehittämisen lisäksi pilotissa keskityttiin korkeakoulujen sisäiseen kehittämiseen e-opintojen tuotantotapojen, digipedagogiikan ja laadun tukemisen osalta. Kareliassa tämä tarkoitti pilotissa 1.0 aloitetun työn jatkamista eli työskentelyä in- ja nonformaalin…


 • Digivisio 2030 Opin.fi arvot ja eettiset periaatteet tukevat Karelian omia arvoja

  Digivisio 2030 yhteisiin pelisääntöihin kuuluu Opin.fi arvot ja eettiset periaatteet. Niitä on kehitetty yhteistyössä korkeakoulujen kanssa ja ne ohjaavat kaikkia 38:an korkeakoulun toimimaa kohti yhteistä päämäärää. Opin.fi -palvelun arvoja ovat oppijalähtöisyys, edelläkävijyys, avoimuus ja yhteistyö. Oppijalähtöisyys tulee esille Digivision Opin.fi -palvelun toteutuksessa, jossa oppijoille tarjotaan mahdollisuus oppimiseen laajasti koko Suomen alueella. Tulevaisuudessa Opin.fi -palvelu tulee…


 • Palveluohjausta kehitetään ohjauksen teemaryhmässä

  Digivision myötä jatkuvan oppimisen palveluja, ohjausta ja tarjontaa tullaan keskittämään Opin.fi -palveluun. Palvelun kehittämisessä pyritään siihen, että oppijan prosessi olisi sujuva alusta loppuun saakka. Opin.fi -palvelusta tulisi rakentaa sellainen, että oppija löytää sujuvasti vastauksia kysymyksiinsä ja ohjautuu eteenpäin. Oppijalla voi olla kysymyksiä opintotarjonnasta, oppimissisällöistä tai vaikkapa teknisistä asioista, kuten kirjautumisesta. Sujuva prosessi tarkoittaa sitä, että…


 • Kohti valtakunnallisen Opin.fi -digipalvelun käyttöönottoa

  Kareliassa käynnistyi vuoden 2024 alussa Jatkuvan oppimisen tuotannon TASO-kehittämisprojekti. Kehittämisprojektin tavoitteena on luoda Karelialle tuotteistettu malli toteuttaa jatkuvan oppimisen tuotteita. Projektin kautta luodaan digisisältöjen tuottamismalli​ sekä varmistetaan digipedagoginen tuki sekä osaaminen. ​Ydinryhmän kehittämisprojektissa työryhmän muodostavat jatkuvan oppimisen päällikkö, erikoissuunnittelija, opetusteknologia-asiantuntijat, digitaalisen mediatuotannon osaaja, markkinointiasiantuntija sekä opettajaedustajat. Keskeisessä roolissa kehittämistyössä ovat opettajat, joiden opintojaksoja projektissa kehitetään. TASO-kehittämisprojekti on…


 • Oppijanumerot ja valmistautuminen HAKA-kirjautumiseen Opin.fi-palveluun

  Digivisio 2030 -hankkeessa rakennettavan Opin.fi-palvelun vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan on kirjattu mm. lanseerausvalmiuden rakentaminen: toiminnallinen, pedagoginen ja tekninen valmius. Kareliassa tietohallintopalvelujen rooli on huolehtia osaltaan teknisestä valmiudesta, kuten korkeakoulun opiskelijan ja henkilökunnan kirjautumisen mahdollistamisesta Opin.fi -palveluun. Opin.fi -palvelun käyttöönoton jälkeen Karelian it-tukipalvelut ja sisällölliset asiantuntijat yhdessä Digivision tukipalvelujen kanssa ratkovat Opin.fi -palvelun käyttöön liittyviä tukipyyntöjä. Digivision…