Kategoria: Artikkelit

 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen käynnistäminen Kareliassa

  Karelia-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan (ICT) insinöörikoulutus käynnistyi syksyllä 2023. Opetussuunnitelma ja sen toteutussuunnitelma on laadittu kehittämishankkeissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Karelian ICT-insinöörikoulutuksen vetovoiman kehittäminen (ESR S22803) -hankkeessa selvitettiin sidosryhmien kanssa koulutuksen opintojaksojen sisältöihin liittyviä tarpeita ja oppimistavoitteita. Lisäksi sovittiin mahdollisimman laajasta opetusyhteistyöstä muiden korkeakoulujen kanssa. ICT-alan nopeasta kehityksestä johtuen opintojaksojen konkreettiset toteutussuunnitelmat ja yhteistyön tavat edellyttävät…


 • Älykampus – Vihreän siirtymän osaamiskeskittymä

  Karelian nykyiset tutkimus- ja oppimisympäristöt uudistetaan vuosina 2023-2026 vastaamaan seuraavan sukupolven tarpeita. ​Karelian strategian väliarvioinnin tuloksena on todettu, että laadukas pedagogia ja työelämäyhteistyö edellyttää rohkeita avauksia ja työelämää palvelevaa kampusrakennetta. ​Karelia2030-strategian mukaisesti:​ ”Kehitämme monialaisesti uusia älykkäitä ratkaisuja työ- ja elinkeinoelämän kumppaneidemme kanssa, tuemme kehittyneiden teknologioiden ja innovaatioiden sujuvaa käyttöönottoa ja varmistamme, että Kareliasta valmistuvat ammattilaiset…


 • Inspiraatiota, verkostoitumista ja uusia näkökulmia korkeakoulupedagogiikan päiviltä

  Pedaforum 2024 järjestettiin 5.–6. kesäkuuta Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK). Tämän vuoden teemana oli Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana. HAMK tarjosi loistavat puitteet verkostoitumiselle ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiselle. Korkeakoulupedagogiikan päivät Pedaforum on vuosittain järjestettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi (HAMK 2024). Pedaforumin tavoitteena on tutkimusperustainen korkeakoulupedagogiikan kehittäminen laadukkaan oppimisen ja opetuksen edistämiseksi. Opettajan pedagogisen osaamisen kehittämisellä on suuri…


 • Care4World-projekti – globaalia näkökulmaa hoitotyön opettamiseen

  Opetushallituksen tavoitteena on tukea korkeakoulujen kansainvälistymistä ja edistää niiden valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Opetushallituksen Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä ohjelman kohdealueiden kanssa, tukea uusien yhteistyökumppanuuksien syntymistä sekä uudenlaisten yhteistyömallien kehittämistä. TFK-ohjelmaan voivat osallistua suomalaisten korkeakoulujen lisäksi kohdealueiden korkeakoulut Kiinasta, Intiasta, Eteläisestä Afrikasta, Kaakkois-Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Karelia- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen hoitotyön, terveydenhoitotyön…


 • Ollaanko etänä – Etäohjaamisesta ja digiosaamisesta ydinosaamista?

  Etäkokoukset ja etäopetus ovat arkipäivää. Mutta miten korkeakoulujen opetuksessa tulisi huomioida teknologian nopea kehittyminen, joka merkitsee vääjäämättä myös työn muutosta mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa?  Monissa maissa on todettu, ettei ilman digitaalisia palveluja pystytä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen vähenevillä henkilöresursseilla. Digitaalinen transformaatio onkin maailman terveysjärjestö WHO:n ja Euroopan unionin tasolla nostettu sosiaali- ja terveydenhuollon strategiseksi painopisteeksi. Lisääntynyt…


 • Pitäisi valmistua – vain ruotsi puuttuu

  Lukukausien lopulla, kun ruotsinopettaja on jo saanut lukuvuoden työt päätökseen, sähköpostiin kilahtelee viestejä opiskelijoilta, joiden tutkintoon kuuluvat ruotsin opinnot ovat joko jääneet suorittamatta tai kesken. Tällaisten opiskelijoiden määrä on Kareliassa kasvanut vuosi vuodelta ja kun aikaisemmin ruotsi oli usein se oppiaine, joka oli valmistumisen tiellä, se voi tänä päivänä olla myös matematiikka tai jokin ammattiaine.…


 • Opiskelija, monenlainen toimija opinto-ohjauksen käyttäjänä

  Opinto-ohjauksen hyödyntäminen vaatii opiskelijalta aktiivista toimijuutta ja avointa mieltä. Tämä teksti sisältää niitä toimia, joita opiskelijalta edellytetään, että hän hyötyy opinto-ohjauksesta. Tukitoimet tavoittavat tuloksellisesti opiskelijan oma-aloitteisuuden ansiosta. Aktiivisuus varmistaa ohjauksen saavuttamisen Opiskelijan tulee olla aktiivinen oman oppimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa opinto-ohjaajan, opettajatuutorin ja opettajien kanssa keskustelemista, kysymysten esittämistä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avun…


 • Intensiivijakso Gentissä tarjosi osaamista lasten kuntoutuksesta

  Verkostoitumista, uusia ideoita ja tietoa. Kevättä, aurinkoa, hyvää ruokaa ja belgialaista suklaata. Muun muassa näitä sisältyi lasten monialaisen kuntoutuksen intensiiviopintojaksoon Belgian Gentissä. Osallistujina oli kuntoutusalan opiskelijoita ja opettajia Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Tässä artikkelissa kuvataan sekä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapian opettajien että fysioterapeuttiopiskelijoiden kokemuksia BIP-intensiiviopintojaksolta. BIP (Blended Intensive Programme) -opintojaksolla yhdistyy fyysinen ja virtuaalinen yhteisoppiminen. Monipuolisia…


 • Minne menit aikuiskoulutus? : Osa 4

  Aikuiskoulutus ja alueellinen vaikuttaminen – Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu vuosina 2006-2018 Tässä artikkelisarjassa muistellaan menneitä ja katsotaan ajassa taaksepäin. Tarkastelun kohteena on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset tavassa toteuttaa ja kehittää jatkuvaa oppimista. Artikkeleissa käytetään myös käsitteitä aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen, jotka sanapari jatkuvan oppiminen korvasi 2010-luvun lopulla. Kerronnan kohteena ovat luonnollisesti tapahtumat ja muutokset Karelia-ammattikorkeakoulussa,…


 • Kareliaan 36 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämisrahoitusta EU-ohjelmakaudella 2014–2021

  Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa rahoitetaan ulkoisella hankerahoituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että TKI-projekteille, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, ei ole tarjolla mitään valmista, automaattista rahoitusta, vaan rahoitus projekteihin haetaan aina erikseen eri rahoituslähteistä. Karelian tärkeimmät TKI-projektien rahoituslähteet tulevat Euroopan Unionin ohjelmista, joihin sisältyy rahoitusinstrumentti. EU-ohjelmat perustuvat EU-politiikkaan ja unionin yhteisiin tavoitteisiin, jotka asetetaan aina seitsenvuotiselle EU-ohjelmakaudelle.  Rahoituksen myöntäminen projektille…