Avoin ammattikorkeakoulu


Avoin ammattikorkeakoulu on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille – iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit

  • tutustua amk-opintoihin
  • kehittää ammattitaitoasi
  • hyödyntää välivuoden
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Kysy lisää, yhteystiedot löydät täältä! 

 

Avoimen amk:n opinnot maksuttomia

Karelia-ammattikorkeakoulu muutti koronakriisin aiheuttaman vaikean tilanteen takia kaikki avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ilmaiseksi huhtikuun alusta vuoden loppuun. Maksuttomuus koskee uusia ilmoittautumisia 1.4.-31.12.2020 aikana toteutettaville yksittäisille opintojaksoille. Pätevyyksiä tuottavista opinnoista peritään kuitenkin todistusmaksu samaan tapaan kuin Karelian tutkinto-opiskelijoiltakin. Maksuttomuus koskee myös syksyllä 2020 alkavia polkuopintoja.


Kesäopinnot

Kesälläkin voi opiskella! 
Tänä kesänä avoimessa ammattikorkeakoulussa on entistä laajempi kesäopintotarjonta!

Koulutuskalenterissa opinnot näkyvät yksittäisinä opintojaksoina, mutta olemme myös koonneet sivullemme erilaisia ammatillisen osaamisen päivittämiseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Voit opiskella opintokokonaisuudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opinnot. 

Tutustu ja ilmoittaudu >>


Polkuopinnot syksyllä 2020

Aloita tutkinto-opinnot avoimessa AMK:ssa!
Syksyllä alkaviin tutkintoon johtaviin koulutuksiin varataan muutama paikka avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Voit opiskella yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa ryhmän ensimmäisen vuoden opinnot. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun tähtäät tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta et ole vielä saanut tai hakenut opiskelupaikkaa. 

Ilmoittautuminen alkaa ma 10.8.2020 klo 9.00

Lue lisää polkuopinnoista >>


Kehitä osaamistasi joustavasti

"Pidän opiskelua tärkeänä, sillä jatkuva kehitys on periaate elämässäni. Opiskelen tällä hetkellä yamk-opintoja avoimessa amk:ssa, koska se on mahdollista ilman yhteishaussa vaadittavaa kolmen vuoden työkokemusta" Irina Malmi kertoo avoimen amk:n opinnoista.

Lue Irinan tarina


Avoimen amk:n opinnoilla osaaminen kehittyy

Syksyn 2019 opiskelijapalautteen mukaan 89 % suosittelee opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Lue lisää >>


Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Lyhytkestoinen opiskelu koskee 31.12.2018 tai sen jälkeen aloitettuja opintoja. 

Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos

  • työnhakija on täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkua,
  • opintojen muodostama kokonaisuus kestää yhtäjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta ja 
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi. 

Kaikista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistolle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. Ole siis aina yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojesi alkamista. 

Lue lisää >>

TE-palvelut.fi >>