Avoin ammattikorkeakoulu


Avoin ammattikorkeakoulu on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille – iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit

  • tutustua amk-opintoihin
  • kehittää ammattitaitoasi
  • hyödyntää välivuoden
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Kysy lisää, yhteystiedot löydät täältä!


INFOtilaisuus avoimen amk:n opinnoista

Järjestämme infotilaisuuden, jossa kerromme opiskelusta avoimen amk:n opiskelijana

to 2.8.2018 klo 15- 16.00
Tikkarinne-kampus, pieni auditorio
Tikkarinne 9, Joensuu

Infotilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä tästä linkistä

Tule kuulemaan ja keskustelemaan avoimen amk:n tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja löydä oma opintopolkusi!

Tervetuloa!


POLKUopinnot syksyllä 2018

Polkuopinnot on hyvä vaihtoehto silloin, kun tähtäät tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta et ole vielä saanut tai hakenut opiskelupaikkaa. Syksyllä 2018 alkaviin tutkintoon johtaviin koulutuksiin varataan muutama paikka avoimen amk:n opiskelijoille. Voit opiskella yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa ryhmän opetusuunnitelman mukaisia opintoja. 

Ilmoittautuminen alkaa 6.8. klo 9.00 ja päättyy 7.8. klo 16.00

Lue lisää >>


OPINNOT SYKSYLLÄ 2018

Suunnittelemme parhaillaan syksyn opintotarjontaa ja ilmoittautuminen ensimmäisiin opintoihin on jo alkanut!. 

Kokoamme tälle sivulle erilaisia ammatillisen osaamisen päivittämiseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Voit opiskella opintokokonaisuudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opintojaksot. 

Seuraa sivujamme!

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L =lähiopetus


UUTTA!
Näkökulmia ikäosaamiseen 15 op

Uusia eväitä ja välineitä ikääntyvän yhteiskunnan, ikäihmisten palvelujen ja vanhustyön kehittämiseen.  
Avaa uusia näkökulmia ikääntymisen kysymyksiin ja tarkastele ikääntymistä voimavaroista ja mahdollisuuksista käsin. 

Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op V
Laaja-alainen kuntoutus 5 op V
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op V

Opintokokonaisuuden opinnot soveltuvat ikääntyneiden palvelujen ja vanhustyön kehittämisestä kiinnostuneille sekä henkilöille, joiden tavoitteena on hakeutua opiskelemaan Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -tutkinto.

Tutustu Ikäosaamisen verkkojulkaisuun IkäNYT! >>


UUTTA!
Green Care perusteet 5 op

Green Care (GC) on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminnassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. 

Green Care perusteet 5 op V


UUTTA!
Ketterä kehittäminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla 15 op

Ketterän kehittämisen työkaluja, kokeilemista ja innovointia.
Ajankohtaisilla opintojaksoilla kehittämisen kohteena ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen ilmiöt. Kaikkien alojen edustajat ovat tervetulleita mukaan, sillä monialaisissa kehittäjäryhmissä eri alojen jäsenet jakavat omaa osaamistaan ja oppivat toisiltaan.

Lean-ajattelu 5 op V
Palvelumuotoilu 5 op V
Kokeileva kehittäminen 5 op M (tulossa keväällä 2019)


UUTTA!
Uusia esimiestyön ja johtamisen opintoja 

Työ- ja virkamiesoikeus 3 op M
Trust in Teams 5 op V
Brand Management 3 op V


UUTTA!
Minitab - Analysoi mittaustuloksia

Syvennä datan tilastollista analyysiä ja jalosta dataa informaatioksi kehittämistyön ja oikeiden päätösten tueksi. Opi kuvailemaan mittausdataa graafisesti ja tilastollisten tunnuslukujen avulla sekä luomaan näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

Minitab-tilastoanalyysi 2 op M


UUTTA! 
Sosiaalisen median välineet

Huomionsa saavat niin Facebook, Twitter, LinkedIn kuin kuvanjakelu- ja tiedostonjakelupalvelut. Palveluista käydään läpi niiden yleisimmät toiminnot ja käyttötavat kuin myös syvällisempää tietoa. Kuinka Facebookissa voi tehdä hakuja toisten tykkäyksistä, kuinka Twitteriä voi käyttää yritysmarkkinoinnissa, miten toimia LinkedInissä työnhakijana tai rekrytoijana. 

Sosiaalisen median välineet 3 op V


Visuaalista viestintää verkko-opintoina

Opi ottamaan ja käsittelemään laadukkaita valokuvia erilaisiin tarkoituksiin. Suunnittele ja toteuta itse oma julkaisu, käyntikortti, logo tai kuvitus taitto-ohjelmilla. Miten typografia tulee ottaa huomioon julkaisuissa ja nettisivuilla? Perehdy sommitteluun ja värioppiin. Hyödynnä oppimaasi omassa graafisessa suunnittelutyössäsi!

Jos valitset useampia graafisen suunnittelun opintoja, huomioi maksukatto 120 euroa/lukukausi!

Valokuvaus ja kuvankäsittely I, 3 op V
Valokuvaus ja kuvankäsittely II, 3 op V
Julkaisun taitto, InDesign 4 op V
Adobe Illustrator 3 op V

Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op V
Graafisen alan historia ja tyylisuunnat 3 op V

Yritysilmeen visuaalinen suunnittelu 4 op V


Biotalousasiantuntijan osaamissalkku

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biotalouden osaajia! 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on laaja opintojaksojen kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta verkko-opintoina. Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. 

Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen -opintojakso, jossa tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biotalouteen 2 op V
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op V
Metsäenergia 5 op V
Green Care -perusteet 5 op V
Kestävä johtajuus 5 op V

Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun >>

Biologi ja geneetikko Heikki Vuorikoski aloitti biotalouden osaamissalkun opinnot viime syksynä.
Lue opiskelijan kokemuksia opinnoista >>


Työkaluja yrityksen kehittämistyöhön!

Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon!
Niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk:n opintojaksolla:

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V

Syvennä datan tilastollista analyysiä ja jalosta dataa informaatioksi kehittämistyön ja oikeiden päätösten tueksi.

Minitab-tilastoanalyysi 2 op M


Menestyvä liiketoiminta

Menestyvä liiketoiminta -kokonaisuus on ajankohtainen tietopaketti, joka tarkastelee yritystoimintaa useista eri näkökulmista toimialasta riippumatta.

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op V
Markkinoinnilla menestykseen 5 op V
Yrittäjän taloushallinto 3 op V
Julkiset hankinnat 5 op V
Brand Management 3 op V
Talousmatematiikka 5 op (tulossa keväällä 2019)
Managementi Tools and Techniques 5 op (tulossa keväällä 2019)


HR-osaaja | Esimiestyö ja johtaminen 20 op

Kehity esimiehenä ja vahvista henkilöstöjohtamisen osaamistasi. Voit valita itseäsi kiinnostavan näkökulman esimiestyöhön tai kehittää osaamistasi opiskelemalla kaikki opintojaksot. 

Työ- ja virkamiesoikeus 3 op M
Trust in Teams 5 op V
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op V
Esimiesviestintä 2 op V
Valmentava johtaminen 5 op M
Kestävä johtajuus 5 op V 


Kauppa ja yrittäjyys 15 op

Hanki laaja kuva kaupan alasta ja yrittäjyydestä!
Voit opiskella verkko-opintoina K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa- ja yrittäjyys -opinnot. Näistä opinnoista on hyötyä vastuullisissa kaupan töissä ja jos suunnittelet kauppiaan uraa. 

Suoritettuasi koko opintokokonaisuuden hyväksytysti saat erillisen todistuksen K&Y-opinnoista ja lisäksi 200 euron stipendin K-kauppiasliitolta. 

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op V
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op V
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op V


Palliatiivinen hoito 15 op

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan elämänlaatua tukevaa kokonaisvaltaista hoitoa. Parantumattomasti sairaalla potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään hoitoon sekä saattohoitoon asuinpaikasta riippumatta. 

Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op V
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5 op M
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5 op M


Moniammatillinen kuntoutustyö 15 op

Lisää kuntoutustyön asiakkuus-, palvelujärjestelmä- ja menetelmäosaamistasi. 

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Kuntoutuksen menetelmät 5 op V
Green Care -perusteet 5 op V


Ikäosaava ammattilainen 15 op

Syvennä käsitystäsi ikääntymisestä, ikäihmisen toimijuudesta ja toimintakyvyn sekä arkiaktiivisuuden arvioimisesta ja tukemisesta. 

Ikäosaamisen kirjapaketti 5 op V
Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op V
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5 op V


Sosiaali- ja terveysalan opintoja

Nopeasti muuttuva sote-ala vaatii jatkuvaa kouluttautumista.
Tässä lisää mielenkiintoisia opintoja sote-alan ammattilaisille ja kaikille alasta kiinnostuneille.

Lähisuhdeväkivalta 2 op V
Fysioterapiayrittäjyys 5 op V
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op V
Leadership and Development in Social and Health Care 5 op V


Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta

Tule mukaan EpicChallenge -ohjelmaan ratkomaan Marsin asuttamiseen liittyviä ongelmia!
Opit innovatiivisesti ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia monialaisissa tiimeissä.
Tämä opintojakso on kehitetty yhdessä NASA-astronautin Charles Camardan kanssa. 

EpicChallenge - Orientation to Innovation 5 op L (4.9. - 24.10.2018)
EpiChallenge - Orientation to Innovation 5 op L (23.10. - 12.12.2018)


Kieliopintoja

Lähiopetuksena toteutettavissa kielikoulutuksissa lähitapaamisia on kaksi kertaa viikossa.
Espanjan perusteet 5 op L
Saksan perusteet 5 op
L
Venäjän perusteet 5 op L

Opi uusi kieli verkko-opintoina!
Saksan perusteet 5 op V

Tarvitsetko kertausta kieliopintoihin?
English Refresher 3 op L
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op V

UUTTA! Preppaa ja testaa työelämään liittyvä saksan kielitaitosi!
Goethe TestPRO työelämän saksan verkkokielitesti V

Kehitä kielitaitoasi itsenäisesti opiskellen. 
Opintoihin on non-stop -ilmoittautuminen eli opiskelija voi suorittaa opinnot haluamassaan aikataulussa syksyn 2018 aikana.
Mediasaksa 3 op V
Mediavenäjä 3 op V
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op V

Suomi vieraana kielenä
Mediasuomi 3 op V
Stan Savolainen opiskeli suomen kieltä Kanadassa. Lue lisää >>


Tarvitsetko hygienia- tai anniskelupassia?

Voit osallistua luennoille ja/tai tulla suoraan osaamistestiin. 

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op M
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op M


banneri

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen ovat Meerkadossa. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).

Suosittelemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta!