Väylä­opinnot toisen asteen opiskelijoille

Voit suorittaa yksit­täisiä opinto­jaksoja, isompia opinto­ko­ko­nai­suuksia tai opiskella väylässä, jolloin voit saada itsellesi opiske­lu­paikan lukion tai ammat­tio­piston jälkeen erillis­haussa ilman valin­ta­koetta. Opinnot ovat sisäl­löltään ja vaati­mus­ta­soltaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­vaa­ti­musten mukaisia. Ne hyväk­si­luetaan tutkinto-opintoihin Kareliassa.