Opiskelu avoimessa amk:ssa

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkintoihin sisältyviä opintoja. Opintoja on kaikilta koulutusaloilta.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on samanlaista kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleensä; opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, vaatimukset ja opettajat ovat samoja.

Avoimen AMK:n opintotarjonta vaihtuu kolme kertaa vuodessa (kevät, kesä ja syksy). Opinnot ovat pääsääntöisesti verkko-opintoja. Pystyt valitsemaan ja jatkamaan opintojasi avoimessa pitkin vuotta joustavasti.

Joidenkin verkko-opintojen kohdalla lukee ”nonstop”. Tämä tarkoittaa, että voit aloittaa opinnot joustavalla aikataululla (opintojakson toteutusaika huomioiden) ja tehdä opinnot itsenäisesti, omassa tahdissa annettujen suoritusohjeiden mukaisesti. 

Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa koko tutkintoa, mutta opinnot on mahdollista hyväksyä osaksi tutkintoa Kareliassa myöhemmin.