Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi ilmoittaudu läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumisesi teet Oma Opintopolku -palvelussa. Määräaika on sama kuin opiskelupaikan vastaanottamisen. Jos olet saanut opiskelupaikan varasijalta, noudata Oma Opintopolussa olevaa määräaikaa.

Linkki ilmoittautumispalveluun tulee näkyviin Oma Opintopolkuun sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan ehdollisesti eli jonotat ylempää hakutoivettasi, voit ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi vasta sen jälkeen, kun lopullinen opiskelupaikkasi on varmistunut.

Läsnäolevana opiskelijana voit suorittaa opintoja ja saada opintotukea ja muita opiskelijaetuuksia. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi opiskelijaksi, voit aloittaa opintosi aikaisintaan elokuussa 2025.

Ensimmäiseksi lukuvuodeksi voit ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi ainoastaan seuraavien lakisääteisten syiden perusteella:

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua tai
  • tarvitset vapaata opinnoistasi lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä tai
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Kun ilmoittaudut poissaolevaksi, todennat poissaolosi syyn. Toimita todistus sähköpostilla, postitse tai esittämällä se Karelian Hakijapalveluissa. Jos lähetät todistuksen sähköpostitse, voit käyttää Karelian suojattua palvelua (ohje). Postitusosoite on Hakijapalvelut/Karelia-amk, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu.

Asiakirjat, joilla todistat poissaolosi syyn

  • Palvelukseenastumismääräys
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
  • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
  • Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos sinulla on jokin muu tutkinnonsuoritusoikeus, ja olet saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä.