Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020 — 2021

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi syksyn 2020 yhteishaussa sinun tulee lisäksi ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi Oili-palvelussa. Määräaika on sama kuin opiskelupaikan vastaanottamisen. Jos olet saanut opiskelupaikan varasijalta, noudata Oma Opintopolku –palvelussa näkyvää määräaikaa!

Linkki ilmoittautumispalveluun (Oili) tulee näkyviin Oma Opintopolkuun sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan ehdollisesti (= jonotat ylempään hakutoiveeseen), pystyt ilmoittautumaan vasta, kun lopullinen opiskelupaikkasi on varmistunut.

Läsnäolevana opiskelijana voit suorittaa opintoja ja saada opintotukea ja muita opiskelijaetuuksia. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, voit aloittaa opinnot aikaisintaan tammikuussa 2022.

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • on äitiys‑, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Karelian Hakijapalveluihin. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 4.12.2020 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos olet saanut opiskelupaikan varasijalta, noudata Oma Opintopolku –palvelussa näkyvää määräaikaa.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

  • Palvelukseenastumismääräys
  • Kelan todistus äitiys‑, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
  • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2021.
  • Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen‑, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Jos sinulla on ennestään jokin muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Karelia-ammattikorkeakoulu, E‑talo
Hakijapalvelut
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Voit myös lähettää todistukset sähköpostitse käyttäen Karelian suojattua palvelua (ohje).