Kansainväliset kumppanit

Kansainväliset kumppanit

Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälisten kumppanuuksien kehittäminen perustuu strategian ja vision toteuttamiseen. Tavoitteena on vahvistaa Karelian osaamispääomaa ja toimintaa sekä tuottaa lisäarvoa kumppaneille. Hyvä kumppanuus perustuu luottamukseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön sekä win-win periaatteen toteutumiseen.

Karelia kehittää kansainvälisiä kumppanuuksiaan systemaattisesti. Strategisten ja avainkumppaneiden osalta toimintaa ohjaavat sopimukset ja kumppanuussuunnitelmat. Karelia-ammattikorkeakoulu pyrkii pitkäjänteiseen, monipuoliseen ja monialaiseen yhteistyöhön kansainvälisten korkeakoulujen ja muiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Yhteistyömuotoja ovat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus, koulutuksen kehittäminen, koulutusvienti sekä tutkimus ja kehitystoiminta.

Yhteistyökorkeakouluja

Austria

Belgium

Botswana

Brazil

Bulgaria

Canada

Chile

China

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

India

Ireland

Italy

Japan

Korea

Latvia

Lithuania

Malawi

Malaysia

Namibia

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Zambia

Yhteystiedot

Liisa Timonen
kansainvälisten asioiden päällikkö
liisa.timonen[at]karelia.fi
puh. 050 591 3397