Laadunhallinta ja toiminnan ohjaus

Karelia-ammattikorkeakoulun laadunhallinnan tavoitteena on

  • sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • opiskelijoiden/palvelun käyttäjien tarpeiden tunnistaminen ja annettujen lupausten täyttäminen
  • toiminnan jatkuva kehittäminen sekä
  • kehittämistyön näkyväksi tekeminen kaikissa toiminnoissa ja jokaisen omassa työssä.

Ammattikorkeakoulussa ei ole erillistä laatujärjestelmää, vaan laadunhallinnan elementit on rakennettu osaksi ammattikorkeakoulun toiminnanohjausta ja intranet-ratkaisua (Karelia-intra). Karelia-ammattikorkeakoulun intranetin jäsennyksen perustana ovat laadunhallinnan keskeiset elementit.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmät auditoidaan kuuden vuoden välein. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) vastaa auditointien toteuttamisesta. Auditointi perustuu eurooppalaisiin laadunvarmistuksen periaatteisiin ja kriteereihin.

Karelia-ammattikorkeakoulu läpäisi syksyllä 2018 toteutetun auditoinnin erinomaisin arvosanoin. Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän arvioitiin olevan kokonaisuudessaan edistyneellä tasolla. Myös kaikki toiminnan osa-alueet ovat auditoinnin perusteella joko edistyneellä tai kehittyvällä tasolla. Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi vain yhden suomalaisen korkeakoulun laadunvarmistuksen kokonaisuus on arvioitu edistyneelle tasolle.

Karelia-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointiraportti 2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)

Karelian laatukäsikirja