Categories
Opiskelijatarinat

”Voin vihdoin sanoa, että olen löytänyt oman juttuni.”

Juulia Eskman
Media­no­mio­pis­kelija

Pidin lukion jälkeen yhden välivuoden, sillä en vielä tiennyt mitä halusin tehdä. Päädyin välivuoden jälkeen opiske­lemaan yliopistoon, mutta tentit, pänttää­minen ja pitkät luennot eivät napanneet. Puolen­toista vuoden ajan tappelin yliopis­to­kurssien kanssa, kunnes päädyin valin­nai­selle kurssille, jossa kooda­simme netti­sivuja. Muistan nautti­neeni tuosta kurssista suunnat­to­masti, sillä pääsin tekemään ja osallis­tumaan eikä minun tarvinnut vain istua ja kuunnella. Puhuin ystävilleni siitä, kuinka mahtava se kurssi oli ja kuinka halusin opiskelun olevan juuri tuollaista. Silloin ystäväni vinkkasi minulle media­no­mio­pin­noista ja hieman opintoja tarkemmin tutkit­tuani, löysin itseni keväällä istumassa valin­ta­ko­keessa. Seuraavana syksynä aloitin media­no­mi­kou­lu­tuksen, enkä ole katunut hetkeäkään päätöstäni vaihtaa koulua. 

Tämä on kolmas vuoteni media­no­mio­pis­ke­lijana. Olen nauttinut projek­tio­pin­noista, jossa olen päässyt toteut­tamaan omia visioita niin äänen, kuvan kun myös videon muodossa. Käytän­nön­lä­heinen ja oma-aloit­teinen opiske­lutapa sopii minulle, sillä minä itse ainakin opin parhaiten tekemällä. Opinnot ovat olleet monipuo­lisia ja käsitelleet laajasti eri median osa-alueita.

Voin vihdoin sanoa, että olen löytänyt oman juttuni. Nautin opiske­lusta ja opin koko ajan paljon uutta. Opinnoissa pääsen tekemään, kehit­tymään ja kokei­lemaan uutta. Olen löytänyt itselleni uusia mielen­kiin­non­koh­teita ja minusta tuntuu, että olen oikealla polulla kohti työelämää. Olen ylpeä itsestäni, että uskalsin vaihtaa koulua ja lähteä kokei­lemaan uutta. Minun kohdallani se kannatti, sillä löysin itselleni alan, jonka opiske­le­minen minua aidosti kiinnostaa.

Juulia - Karelia
Juulia Eksman / Medianomiopiskelija

Lue lisää media-alan koulutuksesta>>