Advertising department brainstorming at modern office boardroom behind closed doors, view through the glass wall. Diverse staff led by ceo discussing new project sharing ideas thoughts and sales pitch

Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen

Hanki tarvitsemasi johtamis- ja esimiestaidot opiskellen työn ohessa. YAMK-tutkinnon suorittaneena tradenomina sinulla on valmiudet toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija-, päällikkö- ja esimiestehtävissä.

Verkkototeutus

  • Opiskelupaikkoja: 40
  • Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
  • Tutkinnon laajuus: 90 opintopistettä
  • Kesto: 2 – 2,5 lukuvuotta
  • Monimuotototeutus: Keskimäärin 2-4 verkko-opetuspäivää kuukaudessa. Lisäksi itsenäistä opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ryhmä- ja yksilöohjausta. Jotkin valinnaiset opintojaksot saattavat sisältää yksittäisiä lähiopetuspäiviä.
  • Koulutuspaikka: Verkko-opetus

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku: 13. – 27.3.2024
  • Opiskelijavalinta: ennakkotehtävä ja haastattelu

Tarvitaan uskallusta ja kykyä reagoida muutoksiin

Maailma on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä enemmän kuin sitä edeltävänä aikana koko ihmiskunnan historiassa – ja vauhti vain kiihtyy. Näin ollen kyky ja uskallus reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista alasta riippumatta.

Pääosan opinnoista suoritat etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkoa hyödyntäen. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi. Koulutukseen sisältyvät lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Monipuoliset valmiudet työelämään

Karelian ylemmän amk-tutkinnon suorittaneena tradenomina sinulla on valmiudet toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija-, päällikkö- ja esimiestehtävissä.

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kareliasta valmistuneet tradenomit (YAMK) voivat toimia muun muassa liiketoiminta-, palvelu-, projekti-, kehitys-, henkilöstö- tai laatupäällikköinä, yksikön tai osaston johtajina tai yrittäjinä.

Sinua voisi kiinnostaa myös:


Katso videomme: