hakeminen

Hakeminen

Keväällä 2023 on kaksi erillistä korkea­kou­lujen yhteis­hakua. Kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa haettiin englannin kielellä toteu­tet­taviin koulu­tuksiin. Kevään toisessa yhteis­haussa haetaan syksyllä alkaviin suomen­kie­lisiin koulu­tuksiin. Näiden lisäksi järjes­tetään erillishakuja.

Syksyn yhteishaku 4. – 14.9.2023

Hae korkea­kou­lujen yhteis­haussa opiske­lemaan sosiaali- ja tervey­salan AMK-tutkintoon tai tekniikan ylempään AMK-tutkintoon!


Kevään 2. yhteishaun 13. – 27.3.2024 hakukohteet


Lisätietoa hakemiseen

                                                                                          

Tutustu myös erillishakuihin

Karelian videoita