Categories
Ajankohtaista

Hakeminen

Keväällä 2023 on kaksi erillistä korkea­kou­lujen yhteis­hakua. Kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa haettiin englannin kielellä toteu­tet­taviin koulu­tuksiin. Kevään toisessa yhteis­haussa haetaan syksyllä alkaviin suomen­kie­lisiin koulu­tuksiin. Näiden lisäksi järjes­tetään erillishakuja.

Lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -erillishaku 16.1. – 3.2.2023

Kevään 2. yhteishaun 15.3. – 30.3.2023 hakukohteet ovat 

Kevään 1. yhteishaun 4.1. – 18.1.2023 hakukohteet olivat:

Lisätietoa hakemiseen

                                                                                          

Tutustu myös erillishakuihin