Siirtohaut

Siirtohaku Karelia-ammattikorkeakouluun järjestetään erillishakuna kaksi kertaa vuodessa 1. — 15.11. ja 1. — 15.5.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai  korkeakoulun sisällä niin, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Kun opiskelija siirtyy korkeakoulun sisällä toiseen tutkinto-ohjelmaan niin, ettei tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihdu, kyse ei ole siirto-opiskelusta vaan tutkinto-ohjelman vaihtamisesta.

Siirto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelija, jolla on opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja joka on ollut läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden. Alkuperäisessä tutkinnossa suoritettujen opintojen tulee olla soveltuvia haettavaan koulutukseen.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalla tulee olla 22.11.2020 mennessä opintorekisteriin merkittyjä, tavoitetutkintoon soveltuvia suorituksia seuraavasti: AMK-tutkinto / vähintään 45 opintopistettä, YAMK-tutkinto / vähintään 20 opintopistettä. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Muun kuin ensimmäisen vuoden opiskelijan tulee olla edistynyt opinnoissaan päätoimisesti, ja opintojen suoritusaikaa tulee olla jäljellä niin, että valmistuminen normiaikana on mahdollista. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen.

Siirtohakemus täytetään Opintopolussa. Haun tarvitsemat liitteet pyydetään hakulomakkeella. Liitteitä voi ladata hakulomakkeelle viikon ajan haun päättymisestä.

Liitteet ovat:

  • opintosuoritusote,
  • opiskelutodistus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet,
  • vapaamuotoinen siirron perustelu.

Toimitettaessa liitteet sähköpostitse, käytössä on suojattu palvelu, ohje.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille joulukuun aikana. 

Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen erillishauista

Lisätiedot

hakijapalvelut@karelia.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

050 4088 429, 050 3611 871

 

 

 

050 4088 429, 050 3611 871