Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

TAPAUS A)
Opinnot aloitettu 1.8.2015 tai sitä ennen

Mikäli olet aloittanut opintosi Karelia-ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa 1.8.2015 tai sitä ennen, ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi seuraavista syistä:

 • et ole saanut suoritettua tutkintoa opiskeluoikeusaikana tai harkinnanvaraisella lisäajalla tai 
 • olet laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutesi tai
 • olet eronnut
  voit hakea uudelleen opiskeluoikeutta tutkintosi loppuun suorittamiseksi.

Kun haet uudelleen opiskeluoikeutta, voi sinulla olla suorittamattomia AMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 60 opintopistettä tai YAMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 30 opintopistettä. Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän, voit suorittaa opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja hakea sen jälkeen uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta, kun puuttuvia opintoja on enintään 60/30 opintopistettä.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkintokoulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeutesi on ollut. Opiskeluoikeus myönnetään uudelleen korkeintaan kahden lukukauden ajaksi, seuraavan lukukauden alusta alkaen. Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskellessasi et voi olla poissaolevana opiskelijana etkä hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi.

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta voit hakea joko yhteishaussa tai Karelian erillishaussa Opintopolku.fi ‑palvelussa.
Karelian erillishaku toteutetaan kaksi kertaa vuodessa; marraskuussa 16. — 30.11. ja toukokuussa 1. — 15.5.

Erillishaussa hakiessasi huomioi, että uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Jos sinulle myönnetään uusi tutkinto-opiskeluoikeus, et voi enää ottaa vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa saman lukukauden aikana.

Hakemuksen liitteet

 • virallinen pdf-muodossa oleva opintosuoritusote kesken jääneen tutkinnon suoritetuista opinnoista,
 • opinto-ohjaajan allekirjoittama opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi ja
 • kuitti maksetusta käsittelymaksusta.

Lukuvuosimaksulliset vieraskielisen koulutuksen opiskelijat liittävät myös kuitin maksetusta lukuvuosimaksusta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä, myös kielteisessä tapauksessa, peritään valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) 3 §:n mukainen 50 euron käsittelymaksu. 

TAPAUS B)
Opinnot aloitettu 1.8.2015 tai sen jälkeen

Mikäli olet aloittanut opintosi Karelia-ammattikorkeakoulussa 1.8.2015 tai sen jälkeen ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi seuraavista syistä:

 • et ole saanut suoritettua tutkintoa opiskeluoikeusaikana tai harkinnanvaraisella lisäajalla tai
 • olet laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutesi tai
 • olet eronnut
  voit hakea uudelleen opiskeluoikeutta tutkintosi loppuun suorittamiseksi.

Kun haet uudelleen opiskeluoikeutta, voi sinulla olla suorittamattomia AMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 60 opintopistettä tai YAMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 30 opintopistettä. 

Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän, voit suorittaa opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja hakea sen jälkeen uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta, kun puuttuvia opintoja on enintään 60/30 opintopistettä.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkintokoulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeutesi on ollut. Opiskeluoikeus myönnetään uudelleen korkeintaan kahden lukukauden ajaksi, seuraavan lukukauden alusta alkaen. Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskellessasi et voi olla poissaolevana opiskelijana etkä hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi.

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta haetaan erillisellä lomakkeella.

Hakuaika on jatkuva. Jos haet opiskeluoikeutta tammikuusta lähtien, toimita hakemuksesi liitteineen Opiskelijapalveluihin viimeistään 15.12. Jos haet opiskeluoikeutta elokuusta lähtien, toimita hakemuksesi liitteineen Opiskelijapalveluihin viimeistään 15.5.

Lähetä PDF-hakemus opiskelijapalveluihin tarvittavine liitteineen suojatulla sähköpostilla https://secure.karelia.fi/. Huom! Älä skannaa tai valokuvaa hakemusta sähköpostin liitteeksi, sillä tällöin emme pysty käsittelemään hakemustasi sähköisesti. Kirjoita hakemuksen allekirjoitusriville nimesi tietokoneella ja lähetä se edu-sähköpostisoitteestasi. Jos sinulla ei ole enää opiskeluoikeus voimassa, pyydä lomake opiskelijapalveluista. Voit lähettää sen tällöin henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestasi.

Hakemuksen liitteet

 • virallinen pdf-muodossa oleva opintosuoritusote kesken jääneen tutkinnon suoritetuista opinnoista,
 • opinto-ohjaajan allekirjoittama opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi ja
 • kuitti maksetusta käsittelymaksusta.

Lukuvuosimaksulliset vieraskielisen koulutuksen opiskelijat liittävät myös kuitin maksetusta lukuvuosimaksusta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä, myös kielteisessä tapauksessa, peritään valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) 3 §:n mukainen 50 euron käsittelymaksu. 

Lisätietoja; Hakijapalvelut (hakijapalvelut@karelia.fi)