Ikäystävällisyys

Ikäystävällisyys tarkoittaa yksinkertaisesti halua kehittää yhteiskuntaa ja yhteisöjä siten, että ne olisivat ikäystävällisiä ikääntyneille ihmisille. Ikäystävällisessä yhteiskunnassa ja yhteisössä ikäihmiset nähdään aktiivisina toimijoina ja myös vaikuttajina. Keskitytään siis voimavaroihin, osallisuuteen ja aktiivisuuteen!

Ikäystävällisyys on osa Karelian strategiaa

Ikäosaaminen on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun strateginen painopistealue yli kymmenen vuoden ajan. Ikäystävällisen yhteiskunnan edistäminen on osa Kestävät hyvinvointipalvelut väljästi asutulla alueella ‑painopistettä Karelia2030-strategiassa.

Ikäystävällisen yhteiskunnan edistämiseksi vahvistamme edelleen ikääntymisen kysymyksiin liittyvää koulutusta, jatkuvan oppimisen palveluja sekä tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Ikäystävällisyyden kehittämisen painopisteet

Painopisteemme ikäystävällisyyden kehittämisessä ovat: ikäystävälliset elinympäristöt, muistiystävällinen yhteiskunta, ikäystävällinen työelämä sekä asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut. Painopisteistä löydät lisätietoa alta:

Muistiasiantuntijuuden täydennyskoulutus

Asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut

 • Käyttäjälähtöiset digitaaliset ja teknologiset ratkaisut
 • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Ikäystävälliset palvelut ja yritykset

Siirry Asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut -sivulle

Ikäystävällinen elinympäristö

 • Ikäystävällinen asuminen
 • Ikäystävällinen maaseutu
 • Kotiin ja kotoa pois
 • Esteettömyys ja saavutettavuus

Siirry Ikäystävällinen elinympäristö -sivulle

Ikäystävällinen työelämä

 • Ikääntyneiden työntekijöiden osaaminen ja voimavarat
 • Työurien jatkaminen
 • Työn yksilöllinen muotoilu
 • Moninaisuuden johtaminen

Siirry Ikäystävällinen työelämä -sivulle

Muistiystävällinen yhteiskunta

 • Muistiterveys
 • Muistisairaiden omannäköinen elämä
 • Asenteet ja kohtaaminen
 • Omaishoitajuus

Siirry Muistiystävällinen yhteiskunta -sivulle

HYRRÄ osaamisyhteisö

Tutustu osaamisyhteisöön

IkäNYT! verkkojulkaisu

Tutustu julkaisuun

Koulutukset

Ikäystävällisyyden osaamissalkku

Siirry osaamissalkkuun

Ikäystävällisyyden osaajakoulutukset

Siirry osaajakoulutuksiin

geronomi työssä

Geronomi (AMK)

Geronomina tuet ikäihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia, edistät ikäystävällisyyttä eri toimintaympäristöissä.

Lue lisää koulutuksesta

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Opiskeluista saat näkemystä ja kykyä vaikuttaa ikäystävällisten yhteisöjen, alueiden ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Lue lisää koulutuksesta