Rakennustekniikan opiskelijat luokassa

Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Esimiehille ja johdolle sekä työyhteisöille suunnattujen valmennustemme avulla edistät esimies- ja johtamistaitoja sekä työyhteisön työhyvinvointia ja lisäät työn tuottavuutta.

Tarvitsetko apua liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa ja yrittäjyydessä? Asiantuntijamme ovat käytössäsi. Ota yhteyttä, suunnittelemme tarpeesi mukaiset osaamisen kehittämisen ratkaisut.

Tutustu koulutusesimerkkeihin ja pyydä tarjous!

Esimies- ja johtamistaidot arjen työssä

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimiestyössäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyhteisön voimavaraksi?
Valmennuksessa tuetaan esimiehiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johtamistaidot paranevat ja he rohkenevat uudistaa johtamiskäytänteitään – työhyvinvointi lisääntyy ja työn organisointi paranee. Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johtamisen arjen haasteita ja saat työkaluja työyhteisön ja oman toiminnan tehostamiseen. Valitse organisaatiosi esimies- ja johtamistyön kehittämiseen sopivat teemat:

  • Itsensä johtaminen
  • Esimiehen roolit ja velvollisuudet
  • Muutosjohtaminen
  • Haastavat tilanteet esimiestyössä
  • Valmentava johtaminen
  • Osaamisen johtaminen
  • Kestävä johtaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Digijohtaminen ja etäjohtaminen

Keskeisenä ytimenä dialogi valmennuksen ja käytännön tekemisen välillä. Menetelmät soveltuvat mm. kehittämisprojekteihin, organisaatiomuutoksiin, strategian suunnitteluun ja jalkauttamiseen sekä organisaation haasteellisten tilanteiden ratkaisuun. Valmennus kestää n. 2-12 kk, riippuen valmennusteemojen määrästä.

Tutustu valmennukseen

Onnistunut rekrytointi ja sujuva startti -valmennus

Kehitä yrityksen tai yhteisön rekrytointi- ja perehdytysosaaminen vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin. Ota haltuun uuden mallit osaavan työvoiman rekrytoimiseen!

Käytännönläheisessä valmennuksessa saat perustiedot ja -taidot henkilöstön rekrytoinnin, perehdytyksen ja osaamisen kehittämisen toteuttamisesta yrityksessäsi. Valmennuksen aikana sinun on myös mahdollista laatia rekrytointi- ja perehdytyssuunnitelma yrityksesi henkilöstölle Karelia- ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden tuella.

Tutustu valmennukseen

Tuunaa työsi – tuloksekkaampaa ajankäyttöä ja stressin hallintaa -valmennus

Tuunaa työsi itselle mielekkäämmäksi ja voi työssäsi paremmin. Muutokset, kiire ja keskeytykset työssä lisäävät työpäiviin kuormitusta ja stressiä. Miten voisimme vaikuttaa enemmän työmme tuloksiin ja stressata vähemmän?

Valmennuksessa perehdyt stressiin ja sen vaikutuksiin, kartoitat aika- ja energiasyöpöt omassa työssäsi, löydät konkreettisia keinoja työajan tuloksekkaampaan käyttöön sekä tutustut stressinhallinnan ja palautumisen keinoihin. Ennen kaikkea –  tiedostat omat vaikutusmahdollisuutesi tehdä työstäsi mielekkäämpää ja vähemmän stressaavaa!

Tutustu valmennukseen

Vuorovaikutuksella tuloksiin -tiimivalmennus

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä ja olennainen tulevaisuuden työelämätaito. Vuorovaikutusta kehittämällä voidaan kehittyä työyhteisönä tai tiiminä ja kehittää toimintaa tuloksellisempaan suuntaan. Tiimeissä tehdään työtä yhdessä ja avoin, luottamuksellinen vuorovaikutus edistävät tuloksien saavuttamista. Yhteisöllinen ilmapiiri edistää aktiivista vuorovaikutusta. Kasvata positiivista energiaa ja yhteisöllisyyttä mahdollistamalla kohtaamisia, keskustelua ja kokemusten jakamista. Valmennus sopii yritysten ja yhteisöjen henkilöstöille, tiimeille ja työyhteisöille. Valmennuksen toteutustapa on työpajatyyppinen, jossa ratkaisukeskeisyys ja dialogia ovat keskiössä. Valmennuksen kesto 16 h.

Tutustu valmennukseen

Työhyvinvointikorttikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja ja edistää yhteistyötä työpaikoilla. Koulutus tarjoaa vinkkejä ja välineitä työyhteisön ja oman työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus on tarkoitettu esimiehille, henkilöstölle, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle sekä kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksen kesto 8 h.

Työnohjauspalvelu

Työnohjaus on omaan työhön, työskentelyyn ja/tai työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on myös työn ja työskentelyn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on tukea ohjattavaa kehittymään ja jaksamaan työssään.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä tai työyhteisöohjauksena. Työnohjauksessa keskeistä on vuorovaikutus ohjattavan ja ohjaajan välillä, sekä sen tavoitteet, jotka sovitaan yhdessä siihen osallistuvien kansa ja joita tarkistetaan tarvittaessa. Työnohjaus on yksilön, ryhmän tai työyhteisön kokemuksellinen oppimisen prosessi.

Kehitä liiketoimintaosaamistasi!

Tarjoamme monipuolisesti koulutuksia ja valmennuksia yrittäjille ja liiketoiminnan kehittäjille. Tutustu esimerkkeihin!

Yhteystiedot

Anne Prepula, palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167


>> Jos et löydä sopivaa koulutusta, räätälöimme koulutuksen sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.