Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Opiskele kestävyyshaasteiden ratkaisijaksi. Energia- ja ympäristötekniikka on yksi voimakkaimmin kasvavista teollisuuden ja yritystoiminnan aloista. Asiantuntijuutta tarvitaan koko ajan enemmän kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Päivätoteutus

 • Opiskelupaikkoja: 40
 • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
 • Kesto: 4 lukuvuotta
 • Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
 • Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus
 • Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8-18

Hakeminen

 • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
 • Opiskelijavalinta: AMK-valintakoe 20, yo-todistusvalinta 10, ammatillinen todistusvalinta 10

Energia- ja ympäristötekniikka vastaa yhteiskunnan kestävyyshaasteisiin

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä osaat kehittää yritysten toimintatapoja aiempaa energiatehokkaammiksi ja ympäristöä säästäviksi, suunnitella uusiutuvan energian ratkaisuja, analysoida ympäristön tilaa ja kehittää kiertotaloutta.

Karelian energia- ja ympäristötekniikan koulutus perustuu kattavaan lähiopetukseen. Saat käytännönläheisiä oppimiskokemuksia alueen energiayhtiöiden, kiertotaloustoimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Osallistut projekteihin energiaratkaisujen, vesistönsuojelun ja -kunnostuksen, sekä ympäristöinformatiikan ja -johtamisen parissa. Hyödynnät Wärtsilä -kampuksen uudistettuja oppimisympäristöjä.

Saat erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä osana opintojasi opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa. Täydentävinä opintoina voit suorittaa laajassa kansainvälisten korkeakoulujen yhteistyöverkostossa toteutettavan Sustainable Communities in Energy Transition (30 Op.) -opintokokonaisuuden kestävästä energiamurroksesta.

Saat lisäksi mahdollisuuksia osallistua energia-alan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen tutkimukseen ja kehittämiseen. Tutkimushankkeiden teemoina ovat mm. energiamurros, älykkäät energiajärjestelmät ja energiayhteisöt sekä uudet kiertotalouden tuotteet ja palvelut.

Tulevaa työllistymistäsi edesauttaa yhteiskunnallinen tarve kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja kestävän energian osaamiselle.  Energia- ja ympäristöteknisen osaamisen kysyntä kasvaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Erikoisosaamista tarvitaan myös toimialoilla, joissa paikallisista uusiutuvista raaka-aineista tuotetaan korkean arvonlisän tuotteita.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä työelämässä

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä sinulla on vahva osaaminen uusiutuvan energian, ympäristötekniikan, kiertotalouden ja päästöjenhallinnan työtehtäviin. Toimit suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä esimerkiksi teollisuusyrityksissä, ympäristö- ja energia-alan yrityksissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kiertotalouden yhtiöissä, energia- ja vesilaitoksilla sekä ympäristöhallinnossa.  

Tehtävänimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi

 • energianeuvoja
 • energiayrittäjä
 • kaukolämpöpäällikkö
 • kiertotalousasiantuntija
 • käyttöpäällikkö
 • laatu- ja ympäristöinsinööri
 • vesistösuunnittelija
 • ympäristönsuojelutarkastaja
 • ympäristösuunnittelija
 • ympäristöpäällikkö
 • ympäristöinsinööri.

Jenni Hirvonen

”Globaali ilmastonmuutoksen eteneminen huoletti ja halusin tulevaisuudessa ammattiin, jossa voisin olla mukana kehittämässä ympäristön tilaa”

Riku Ikonen

Energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kasta kiin­nos­tuin, koska se tarjosi laajan katsauk­sen alaan, mahdol­li­suu­det käytän­nön harjoit­te­luun ja erin­omai­sen opetus­suun­ni­tel­man.

Riku Ikonen näytteenotossa järvellä

Sinustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri?

Tutustu energia- ja ympäristötekniikan opiskeluun, tuleviin ammatteihin ja ammatissa työskentelyyn maistiaiskurssilla. Opiskelet verkossa oman aikataulusi mukaan ja saat suoritetusta opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän ja opintopisteitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Sinua voisi kiinnostaa myös

Katso videoitamme