Insinööri, konetekniikka

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Aloituspaikat: 45 Valintakurssi 23, Todistusvalinta 22: ylioppilastutkinto 11, ammatillinen perustutkinto 11
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 — 18 välillä.
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus

Hakuaika: 17. — 31.3.2021
Hakeminen -> Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Opetussuunnitelma

Maailma muuttuu, mutta konetekniikan ajantasaista osaamista tarvitaan aina. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvan konetekniikan insinöörin tehtäväkenttä on hyvin laaja lähtien suunnittelusta ja päättyen tuotannon johtamiseen. Ydinosaamistasi ovat koneenrakennustekniikka, tarkkuustekniikka, konseptisuunnittelu ja tuotantotekniikka.

Koneinsinöörit työllistyvät muun muassa teollisuuden suunnittelun, tuotannon kehittämisen ja johtamisen eritasoisiin tehtäviin. Näiden lisäksi koneinsinöörejä tarvitaan teknisen kaupan asiantuntijatehtävissä ja julkishallinnon puolella. Koneinsinöörin työnantajia ovat esimerkiksi konepajat, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Tutkinto antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Konetekniikan insinööriopintojen aikana opit vastaamaan osaltasi suunnitteluprojekteista sekä oman työsi laadusta ja kehittämisestä. Opintojesi myötä kasvat ammattilaiseksi, joka kykenee kehittämään tuotanto- ja suunnittelutyötä sekä itsenäisesti että osana työyhteisöä.

Voit suorittaa opintosi joko suunnittelu- tai tuotantopainotteisen ohjelman mukaisesti. Valinta tehdään kolmantena opiskeluvuonna.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.