Kampukset

Karelia-ammattikorkeakoulussa arvostetaan monialaisuutta ja yhteistyötä yli perinteisten koulutusalarajojen. Kampuksilla sijaitsevat osaamiskeskukset yhdistävät opiskelun työelämään sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Innostavat opettajat sekä työelämän asiantuntijat tekevät opiskelusta käytännönläheistä ja motivoivaa. Kampukset sijaitsevat kävely- tai pyöräilyetäisyyden päässä toisistaan.

Kampusten sijainnit kartalla

Tikkarinne-kampus

Tikkarinne-kampuksella opiskelee sosiaali- ja terveysalan, media-alan ja musiikin opiskelijoita. Opetusta tarjotaan viidessä eri amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa: fysioterapeutti‑, sairaanhoitaja‑, sosionomi‑, terveydenhoitaja- sekä musiikin koulutus. Ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on kaksi: sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus sekä ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen koulutus, joka toteutetaan kokonaan verkossa. Ikäosaamisen koulutusta ei toteuteta missään muualla Suomessa. Tikkarinteellä sijaitsevat lisäksi sosiaali- ja terveysalan oppimis- ja palveluympäristö Voimala sekä oppimisympäristöt Simula ja Fysiotikka.

Tikkarinne-kampuksella toimivat lisäksi opiskelijalle tärkeät palvelut: Karelia-amk:n Opiskelijapalvelut ja Hakijapalvelut, kirjasto Pisara, opiskelijaterveydenhuolto ja tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut. Tikkarinteen kampukselta löytyy myös ammattikorkeakoulun hallinto.

Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Pysäköintiohjeet Tikkarinne-kampuksella.

Wärtsilä-kampus

Wärtsilä-kampuksella opiskelee liiketalouden, matkailun, tekniikan ja luonnonvara-alan opiskelijoita. Opetusta tarjotaan yhdeksässä eri amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa: konetekniikka, rakennustekniikka, talotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely, metsätalous sekä International business. Ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutuksia on kolme: teknologiaosaamisen johtaminen, uusiutuva energia sekä johtaminen ja liiketoimintaosaaminen. International Business — koulutus toteutetaan englannin kielellä. Tietojenkäsittelyn opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Osoite: Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Pysäköintiohjeet Wärtsilä-kampuksella