Kategoria: Kirjasto

 • Muutok­sia kirjas­ton aukio­loissa 10.-31.1.2022

  Koro­na­ti­lan­teen vuoksi kirjasto toimii pelkäs­tään omatoi­mi­kir­jas­tona 31.1.2022 asti. Omatoi­mi­kir­jasto on auki ma-pe klo 7.30 – 20. Kirjas­ton tiloissa ei voi oles­kella tai opis­kella (käytössä ei ole hiljai­sen työn tila eivätkä myös­kään ryhmätyöhuoneet). Asia­kas­pal­velu palve­lee vain etänä, ota yhteyttä:o Karelia-Finnan chatissä,o s-postilla: [email protected], taio puhe­li­mitse 050 311 9545 (myös What­sApp ja tekstiviestit) Huomaat­han, että E-talon pääovi on…


 • Muutok­set kirjas­ton aukio­loissa ja palve­lua­joissa 21.12.2021 – 9.1.2022

  ti-ke 21.-22.12. omatoi­mi­kir­jasto on auki Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna klo 7.30-20.(Huomaat­han, että kampuk­sen ulko-ovi menee kiinni jo klo 17.) Asia­kas­pal­velu on kiinni. Nämä ovat viimei­set aukio­lo­päi­vät ennen vuoden­vaih­teen kiin­nio­loa! Muista käydä nouta­massa varauk­sesi ja hake­massa tarvit­se­masi paine­tut aineis­tot lainaan. 23.12.2021 – 9.1.2022 koko kirjasto on kiinni Muis­tat­han, että kirjas­ton ollessa kiinni e-aineis­tot ovat käytös­säsi Karelia-Finnan kautta. Tarkista kaikki…


 • Tiis­taina 14.12. kirjas­ton asia­kas­pal­velu on suljettu ja yläkerta kiinni klo 12 – 15

  Tiis­taina 14.12. kirjas­ton henki­lö­kunta on suun­nit­te­le­massa tulevaa vuotta ja sen vuoksi asia­kas­pal­ve­lumme on suljettu. Jos sinulla on kiireel­listä asiaa, aamulla klo 8.30-11 tavoi­tat meidän puhe­li­mitse 050 311 9545.  Kirjas­ton alakerta on avoinna klo 7.30 – 20. Kirjas­ton yläkerta on suljettu klo 12 – 15 (muuna aikana siellä saa olla) Silver Economy -hank­keen tapah­tu­man vuoksi.


 • Kirjas­ton joulu­ka­len­teri avautuu

  On joulu­kuun 1. päivä ja se tarkoit­taa tietysti joulu­ka­len­te­ria! Tänä vuonna kirjas­tossa on liik­ku­nut yllät­tä­vän paljon tont­tuja ja niiden puuhia voi tark­kailla kalen­te­rin luuk­ku­jen kautta. Kalen­te­riin pääset tästä: https://calendar.myadvent.net/?id=d72007e11ed0f896af8ad2e745c36945


 • Kirjasto on kiinni ma 6.12.

  Kirjasto on koko­naan kiinni itse­näi­syys­päi­vänä, maanan­taina 6.12. Suomi täyttää tänä vuonna 104 vuotta. Hyvää itsenäisyyspäivää!


 • Kirjasto menee kiinni aiemmin perjan­taina 26.11.

  Perjan­taina 26.11. omatoi­mi­kir­jas­tomme on auki klo 7.30-16. Kirjas­ton yläkerta (mukaan lukien ryhmä­työ­huo­neet) on käytössä klo 7.30-12. Voit tarkis­taa kaikki kirjas­ton aukiolo- ja palve­lua­jat täältä: https://www.karelia.finna.fi/OrganisationInfo/Home#86262


 • MOT vaihtuu Sanakirja.fi-palveluun

  MOT Sana­kir­jas­to/On­line-palvelu lakkau­te­taan koko­naan tämän vuoden lopussa. Sen korvaa­jana toimii jo nyt käytös­sämme oleva MOT Kielipalvelu/Sanakirja.fi (https://www.karelia.finna.fi/Record/karelia.99789216105967). Palvelu sisäl­tää vanhasta MOTista tutut työka­lut Sanakirja.fi-alustalla. Kymme­nien sana­kir­jo­jen lisäksi MOT Kieli­pal­velu sisäl­tää MOT Kään­tä­jän (kään­nök­set 40 kielen välillä) sekä MOT Kielen­tar­kis­ti­men (englan­nin, ruotsin, suomen, saksan ja ranskan kielten kielenhuolto). Kuinka pääsen MOT Kielipalveluun? Karelia-amk:n verkossa palvelu toimii…


 • Kirjas­ton aukio­loa­jat 25.10.2021 alkaen

  Kirjas­ton aukio­loa­jat ja palve­lua­jat muut­tu­vat 25.10.2021 alkaen: Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma-pe klo 7.30-20. Huom. Tikka­rinne-kampuk­sen ulko-ovi menee kiinni ma-to klo 17, pe klo 16. Asia­kas­pal­velu on auki ma klo 11-17, ti-pe klo 11-15. Päivys­tävä kirjas­to­työn­te­kijä paikalla kirjas­tossa ma-pe klo 8.30-11. Kutsu työn­te­kijä avuk­sesi puh.numerosta 050 311 9545. Tarkis­tat­han aukio­loa­jat täältä: https://www.karelia.finna.fi/OrganisationInfo/Home#86262


 • Osal­listu hyvän­te­ke­väi­syy­teen maksa­malla myöhäs­ty­mis­mak­susi 1.-17.10.2021

  Osal­listu hyvän­te­ke­väi­syy­teen maksa­malla myöhäs­ty­mis­mak­susi 1.-17.10.2021.Osana valta­kun­nal­lista KirjastoMOVE-kampanjaa*  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu lahjoit­taa kaikki 1.-17.10.2021 väli­senä aikana makse­tut Karelia-amk:n kirjas­ton myöhäs­ty­mis­mak­sut Joen­suun Turva­ko­dille. Tee hyvää maksa­malla myöhäs­ty­mis­mak­susi verkossa (https://www.karelia.fi.testnna.fi/) tai kirjas­ton asiakaspalvelussa. *Kampanja on osa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­to­jen Kirjas­to­MOVE 2021 -tempausta, jossa paran­ne­taan henki­löi­den, yhtei­sö­jen ja luonnon hyvin­voin­tia pandemia-aikana.


 • Tiedon­han­kin­nan klini­kat, syksy 2021

  Kirjasto järjes­tää syksyllä 2021 tiedon­han­kin­nan opetusta klini­koi­den, ohjauk­sen ja työpa­jo­jen muodossa. Kirjas­ton Neuvonta ja opetus -sivulta näet kaikki klini­koi­den ja työpa­jo­jen ajan­koh­dat. Huomaat­han, että klini­koille tulee ilmoit­tau­tua alla olevilla ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keilla (sote-ala / muut alat): Sote-alan opis­ke­lija (myös fysio­te­ra­pia- ja yamk-opis­ke­li­jat): ilmoit­tau­tu­mis­lo­make (linkki avautuu uuteen välilehteen) Muiden alojen opis­ke­lija: ilmoit­tau­tu­mis­lo­make (linkki avautuu uuteen välilehteen) Ilmoit­taudu klini­kalle vähin­tään 2 arki­päi­vää ennen…