Arvot, asen­teet & toimin­ta­kult­tuuri -kirja­näyt­tely 2.-31.3.

Arvot, asen­teet & toimin­ta­kult­tuuri -kirja­näyt­tely Karelia-amk:n kirjas­tossa 2.–31.3.

Näyt­te­lyssä olevia kirjoja saa lainata. Tervetuloa!