Categories
Kirjasto

Arvot, asenteet & toimin­ta­kult­tuuri -kirja­näyttely 2.-31.3.

Arvot, asenteet & toimin­ta­kult­tuuri -kirja­näyttely Karelia-amk:n kirjas­tossa 2.–31.3.

Näytte­lyssä olevia kirjoja saa lainata. Tervetuloa!