Categories
Kirjasto

Testaa tietosi tiedonhankinnassa!

Voit nyt testata tiedon­han­kin­ta­tie­tojasi uudessa Moodle-tentissä. Voit suorittaa tentin niin monta kertaa kuin haluat, läpi pääse­miseen vaaditaan 70% vastauk­sista oikein. Tentin kysymykset vaihte­levat suori­tus­ker­tojen välillä ja vastaukset kysymyksiin löydät Tiedonhaun oppaasta (https://libguides.karelia.fi/tiedonhaunopas). Tentti on vapaa­eh­toinen, eikä siitä saa opinto­pis­teitä tai suori­tus­mer­kintää. Hyväk­sy­tystä tentistä saat sähkö­pos­tiisi viestin.

Huom. Tenttiä pääsevät suorit­tamaan vain Karelian opiske­lijat ja henkilökunta.

Tenttiin pääset alla olevan linkin kautta

https://moodle.karelia.fi/course/view.php?id=7529