EXAM Kysymys­pankki

EXAM kysymys­pankin luominen ja käyttö

 • Examin kysymys­pankkiin voit luoda kysymyksiä ja liittää niitä sieltä tenttiin. 
 • Kysymyksiä voi muokata, poistaa tai jakaa toiselle opettajalle.

HUOM! Tenttiin suoraan: Kysymyksiä voi myös suoraan luoda tenttiin, jolloin ne tallen­tuvat automaat­ti­sesti kysymyspankkiin.

HUOM! Näkyy vain omat! Kysymys­pan­kissa, johon pääset työpöydän vasem­masta reunasta, näkyvät kaikki kysymykset, jotka olet luonut tai jotka on jaettu sinulle.

exam vasenreuna
 • Voit hakea kysymys­pan­kissa olevia kysymyksiä kysymys­pan­kista opinto­jakson, tentin sekä avain­sa­nojen mukaan. Haku-kenttä on kysymysten yläpuolella.
 • Kysymys­pan­kissa näet kysymysten viimeisen muokkausa­jan­kohdan, maksi­mi­pisteet, vastaus­tyypin ja mahdol­lisen liitteen.
 • Voit poistaa kysymyksen kysymys­pan­kista rivin perässä olevasta roskakori-ikonista.
 • Poiston yhtey­dessä tulee varmistuskysymys. 
 • Jos kysymys on kiinni­tetty tenttiin/tentteihin, jonka suori­tus­pe­riodi on voimassa, kysymystä ei voi poistaa. 
 • Päätty­neessä tentissä olleen kysymyksen voi poistaa, sillä tentti­vas­tuksiin on kopioi­tunut tentin sisältö.
 • Voit kopioida kysymyksen uudeksi kysymyksesi rivin perässä olevasta arkkikasa-ikonista. 
 • Näin kopioidun kysymyksen nimen eteen tulee Copy ja voit sen jälkeen muokata kysymyksen nimeä sekä kysymystä.
 • Järjes­tel­mässä voi olla monta saman nimistä kysymystä. 
 • Jokai­selle kysymyk­selle muodostuu ID-numero, joka näkyy kysymyksen alla.
 • Kysymystä voi muokata klikkaa­malla kysymys­pan­kissa kysymyksen ID-numeroa.

HUOM!!! Muutos vaikuttaa kaikkiin
Tentti­ky­sy­mykseen (kysymys- & vastaus­tekstit) tehdyt muutokset päivit­tyvät kaikkiin niihin tentteihin, joissa kysymys on käytössä.

 • Jos kysymys­pan­kissa muokkaa kysymyksen pistey­tystä tai ohjeis­tusta, joka on liitetty useampaan tenttiin, nämä eivät päivity tentteihin.
EXAMin Kysymyspankki

Kysymyksen jakaminen toiselle opettajalle

 • Voit myös jakaa kysymyksiä toiselle opetta­jalle rastit­ta­malla ne kysymykset, jotka haluat jakaa. 
 • Klikkaa listan yläpuo­lelle ilmes­ty­nyttä linkkiä Lisää kysymyk­sille omistajia. 
 • Kirjoita ko. opettajan nimi sille varattuun kohtaan ja klikkaa Lisää.
EXAMin kysymyspankki, lisää kysymykselle omistaja
EXAMin kysymyspankki - lisää kysymykselle omistaja - komento
 • Kysymyksen lisätie­doissa pitäisi näkyä nyt kysymyksen omistajana kyseinen opettaja.

HUOM! Varmista oma kopio!
Voit myös poistaa itsesi omista­ja­tie­doista. Jos haluat, että kysymys jää sinul­lekin, tee niistä ensin kopio.

HUOM! Tentaat­to­rilla myös muokkausoi­keudet
Jos lisäät toisen tentaat­torin tenttiisi, hänellä on muokkausoi­keudet tentissä oleviin kysymyksiin, mutta ne eivät siirry hänen omaan kysymyspankkiinsa.