Kumppanuustoiminta

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan lähtökohtana on alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen kansainvälistä osaamistasoa vastaavaksi. Menestyksemme edellytys ja voimavara on yhteistyö. Toiminnassamme korostuvat asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Voit vaikuttaa toimintaamme tulemalla kumppaniksemme.

Tarjoamme useita yhteistyömahdollisuuksia niin nykyisille kuin potentiaalisille kumppaneille. Tutustu mm. seuraaviin yhteistyömuotoihin:

Kumppanuustoiminta on pitkäjänteistä ja organisoitua yhteistyötä. Teemme strategisten kumppaneidemme ja työelämän avainkumppaneidemme kanssa toimintasuunnitelman, jossa määritellään tarkemmin yhteistyön laatu ja muodot. Tervetuloa mukaan Karelian toimintaan!

Kaikille avoin Kumppanuusfoorumi

Karelia-ammattikorkeakoulun Kumppanuusfoorumi on käytännönläheinen kanava luoda, ylläpitää ja kehittää yhdessä tekemistä ja vuoropuhelua työelämän sekä ammattikorkeakoulun välillä. Neljä kertaa vuodessa järjestettäviin Kumppanuusfoorumeihin ovat tervetulleita kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet yhteisöt, yhdistykset ja yritykset. Kumppanuusfoorumit järjestetään pääasiassa etäyhteyksien välityksellä.

Kumppanuusfoorumin tavoitteena on lisätä korkeakoulun ja työelämän vuoropuhelua ajankohtaisita teemoista. Yhteisellä vuoropuhelulla edistämme tärkeitä teemoja kuten osaavan työvoiman saantia, työurapolkujen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista. Kumppanuusfoorumissa on mukana aina käsiteltävään teemaan liittyviä työelämän esimerkkejä, joiden avulla jaetaan hyviä käytänteitä ja kokemuksia myös toisille.

Tervetuloa verkostoitumaan Karelian kumppanuusfoorumiin! Yhteistyöalustana toimii vuorovaikutteinen Howspace-alusta, jossa voit tutustua Kumppanuusfoorumien teemoihin ja ilmoittautua teematilaisuuksiin mukaan.


Lisätietoja

Pälvi Malinen
Jatkuvan oppimisen päällikkö
palvi.malinen(at)karelia.fi
p. 050 479 3310

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

[email protected]