Stra­te­gi­set kumppanit

Stra­te­gi­nen kumppanuus

Tavoit­teena stra­te­gi­sissa kump­pa­nuuk­sissa on toimin­tae­del­ly­tys­ten varmis­ta­mi­nen ja kilpai­lue­dun paran­ta­mi­nen. Stra­te­gi­sen kump­pa­nuu­den arvo on suuri molem­mille osapuo­lille. Kump­pa­nuutta halli­taan sopi­mus­pe­rus­tai­sesti, ja sopi­muk­sena voi toimia esimer­kiksi yhtei­nen stra­te­gia tai tavoi­te­so­pi­mus. Stra­te­gi­sista kump­pa­nuuk­sista vastaa Karelia-amk:n ylin johto.

Karelia-amk:n stra­te­gi­set kumppanit

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ovat solmi­neet sopi­muk­sen stra­te­gi­sesta yhteistyöstä 

Yhteys­tie­dot

Petri Raivo
rehtori
petri.raivo[at]karelia.fi
puh. 050 310 9749