Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta

Vaikuttavaa TKI-toimintaa – yhteistyöllä tuloksia

Kareliassa TKI-toimintaa toteutetaan tutkimus- ja kehittämisprojekteina sekä osana opetusta toimeksiantojen, harjoitteluiden tai opinnäytetöiden muodossa. Tavoitteena on osallistua yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, vahvistaa alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asiantuntijuutta Kareliassa. Keskeisiä kehittämiskumppaneita TKI-toiminnassa ovat yritys- ja elinkeinotoimijat sekä muut sidosryhmät. Tärkeä osa laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaamme ovat myös kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot.

Ammattikorkeakoulussa myös opiskelijat osallistuvat TKI-toimintaan. Opiskelijoiden osallistuminen TKI-toimintaan vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä työelämän kehittämisosaamista. TKI-projektien toimia integroidaan opintojaksoihin, harjoitteluihin, opinnäytetöihin sekä YAMK ‑opintoihin.

Teemme työtä eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt ovat tärkeä osa opetusta ja TKI-toimintaa. Tutkimusetiikan hallinta kuuluu tutkijan ja kehitystyötä tekevän henkilön perustaitoihin, ja tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on keskeinen osa jokaista TKI-hanketta. Kansallisesti tutkimuseettistä toimintaa ohjaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Korkeakouluyhteisömme on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä. 

Karelia-ammattikorkeakoulu on liittynyt eurooppalaiseen tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin uudistamista koskevaan sopimukseen ja organisaatioiden yhteenliittymään (CoARA) vuonna 2023. Sen lähtökohtana on vastuullinen tutkijan ja tutkimuksen arviointi, joka ilmenee tutkijan ja tutkimuksen arvioinnin moninaisuutena, tasapuolisuutena, laadullisuutena ja läpnäkyvyytenä.

TKI-toiminnan tuloksia tehdään näkyväksi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mm. erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien, viestintä- ja julkaisutoiminnan avulla.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeet nousevat yhteiskunnallisista haasteista, yritys- ja työelämästä sekä omasta toiminnastamme. Tavoitteena on sekä uusien että jo olemassa olevien palveluiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehittäminen sekä käytännön haasteiden ratkaiseminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa uutta tietoa ja osaamista yritys- ja työelämään sekä opetuksen sisältöihin ja työtapoihin.

Esimerkkejä TKI-toiminnasta

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa [email protected]
Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

TKI-toiminnan strateginen johtaminen

tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen
puh. 050 311 6314

Kansallinen TKI-rahoitus

TKI-päällikkö Marika Turkia
puh. 050 409 6026

Kansainvälinen TKI-rahoitus

TKI-asiantuntija Marja-Liisa Ruotsalainen
puh. 050 597 0882