ATT kuva


Avoin toimintakulttuuri Kareliassa

 

"Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa." (Avoin tiede ja tutkimus -hanke, OKM)

 
Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Rehtori Petri Raivo on tammikuussa 2017 allekirjoittanut seuraavat avoimia toimintatapoja edistävät asiakirjat:

Koulutukset ja oppaat henkilöstölle ja opiskelijoille

       Aamupuurotilaisuudet henkilöstölle syksyllä 2018:

  • 26.9. klo 8:15-9: Julkaisijan portaali (Tikkarinne)
  • 24.10. klo 8:15-9: Julkaisutiedon keruu ja rinnakkaistallentaminen (Wärtsilä Wire)
  • 21.11. klo 8:15-9: Aineistonhallinnan portaali (Tikkarinne E127)
  • 5.12. klo 8:15-9: Mikä voi olla avointa ja mikä ei? (Wärtsilä Wire)

 Julkaisuja

       Karelian Vasu-verkkolehti:

 Karelian toimijat

 Karelian toimijat FINAL

Linkkejä

Avoin TKI- ja oppiminen -hanke

ATT hankkeen logo

Avoin tiede ja tutkimus -sivusto

Fair Data -palvelut

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Vastuullinen tiede -sivusto