Opiskelijat keskustelevat ryhmässä

INVEST – Innovations of Regional Sustainability: European University Alliance

Karelia-ammattikorkeakoulu on osa INVEST Eurooppalaiset yliopistot allianssia. Konsortiota ohjaa yhteinen visio kohti kestävämpää ja vastuullisempaa Eurooppaa, jossa alueellisilla korkeakouluilla on merkittävä kehittäjärooli. INVEST on osa Erasmus+ European Universities-rahoitusohjelmaa, jolla luodaan pysyviä ja syvästi vaikuttavia käytänteitä ja osaamista korkeakoulujen rakenteissa, käytänteissä, TKI-toiminnassa ja koulutuksessa.

Map of INVEST Alliance

INVEST kumppanit

INVEST opiskelijoille ja henkilöstölle

INVEST tarjoaa opiskelijoille kansainvälisiä kesä- ja talvikouluja, erikoistumisopintoja, yhteisiä tutkinto-ohjelmia ja työelämäläheistä Living Lab-työskentelyä. Opiskelijat voivat myös osallistua kansainväliseen yrittäjäpolkuun sekä Draft-ohjelmaan.

Henkilöstölle INVEST tarjoaa kansainvälisiä opetus- ja kehittämistehtäviä, osaamisen kehittämistä kansainvälisessä Fellow-ohjelmassa, sekä mahdollisuuden liittyä kansainvälisiin tutkimusryhmiin. INVEST-allianssi myös hakee ja hallinnoi yhteistä kansainvälistä tutkimusrahoitusta.

Karelialle INVEST on strateginen koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen kehittämisverkosto. INVESTillä on merkittävä rooli Karelian ja Pohjois-Karjalan maakunnan strategioiden toteuttamisessa.

TKI-toiminta vahvistuu kaikilla

INVEST4EXCELLENCE on Horisontti2020-hanke, jossa keskitytään INVEST-konsortion TKI-toiminnan vahvistamiseen niin, että korkeakoulut ja niiden keskeiset kumppanit ovat jatkossa vahvoja Horisontti-ohjelman toimijoita. Hanke tukee vahvasti Karelian strategiaa etenkin kansainvälistymisen ja hiilineutraalien ratkaisujen kehittämisen osalta. Hankkeen tuloksena syntyy:

  • INVEST-konsortion yhteinen tutkimusstrategia
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kompetenssikartta sekä työkaluja kompetenssien kehittämiseen
  • Yhteinen Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) politiikka sekä työkaluja ATT-osaamisen valtavirtaistamiseen (mm. ATT-lähettiläät)
  • Työkaluja yhteistyökumppaneiden osallistamiseen
  • Kytkentämalli osaajayhteisöjen TKIO-toimintaan (TKIO = tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä oppiminen)

Ajankohtaista

Call for INVEST Student Board

We are looking for three Karelia UAS degree students to join INVEST Student Board for at least one academic year.

Your tasks would include active participation in meetings and workshops, development of the first INVEST Student Board, promoting INVEST to your peers, and possible other tasks – such as acting as INVEST Student Ambassador, or INVEST Buddy.

Please send your CV and motivation letter to [email protected], 8.4. at the latest.
Read more: https://www.karelia.fi/investstudentboard/

Application period open for two INVEST Bachelor Specialisation

Karelia UAS is offering the following INVEST Bachelor Specialisations (60 ECTS) arranged in cooperation with other members of the INVEST European University Alliance.
Sustainable Communities in Energy Transition
– Forestry Adaptation to a Changing Environment

Deadline for student applications: 30 April 2024
Please find more information on INVEST website above and
Karelia’s website: Courses for exchange students

Explore INVEST Bachelor Specialisations!

INVEST alliance offers 60 ECTS specialisation studies for B.Sc and exchange students. Studies will take place in Slovakia, Bulgaria, Greece, Finland and the Netherland, depending on the specialisation of your choice, in Autumn 2024.

Check out the programme descriptions at INVEST website.

Karelia’s internal application period for exchange ends on March 31, 2024. Read more at Karelia Student Intra and apply now!

Master of Engineering in Sustainability Management

Application period 3-17 January 2024

Extent and duration: 60 credits ECTS | 2 years
Location: Online
Hosting University: Karelia UAS
Starting in Autumn 2024!
Read more information and how to apply

Uusimmat artikkelit ja julkaisut:
– Nenonen, Marjo; Korhonen, Riina; Heikkinen, Mervi. INVEST Teacher’s Handbook – a tool for systemic piloting and implementation of INVEST specialisations
– Kukkonen, Tommi; Kontiokorpi, Anniina; Okkonen, Lasse. Piloting Sustainable Communities in Energy Transition -specialisation studies in international collaboration
– Van Heuvelen, Tanja. Joint curriculum development: an iterative and incremental process
– Nenonen, Marjo. From templates to classroom – Plan, Do, Check, Act of Curriculum Development in International Teams
– Timonen, Liisa. INVEST European University – why it is needed and what it is all about?
– Nenonen, Marjo; Asikainen, Ulla; Heikkinen, Mervi; Kasurinen, Sanna. Developing Karelia Education in a multidisciplinary network, INVEST.
– Timonen, Liisa, Tolkki, Jaana; Korhonen, Riina. INVEST Capacity Building – joint actions for HR strategy and staff competence development

Karelian yhteystiedot

INVEST

Liisa Timonen, kansainvälisten asioiden päällikkö
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Riina Korhonen, projektiasiantuntija
[email protected]
p. +358 50 430 0806

INVEST4EXCELLENCE

Sähköposti: [email protected]

Liisa Timonen, kansainvälisten asioiden päällikkö
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Kristiina Väänänen, projektipäällikkö
[email protected]
+358 50 592 6535

Verkkosivumme

INVEST verkkosivut
https://www.invest-alliance.eu/

INVEST4EXCELLENCE verkkosivut
https://www.invest4excellence.eu/

Facebook: @InvestEuropeanUniversityAlliance
Instagram: @InvestEuropeanUniversity
LinkedIn: @InvestUniversityEuropeanAlliance
X: @InvestEuropean

Tämä verkkosivu edustaa tekijän näkemyksiä ja tekijä vastaa sen sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta. Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sisällöstä, tietojen käytöstä ja oikeellisuudesta.