Avoimen amk:n väylä


Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut voi sujuvasti hakeutua Karelia-ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Missä tahansa ammattikorkeakoulussa suoritetut avoimen amk:n opinnot hyväksytään. Kun sinulla on haettavaan koulutukseen soveltuvia opintoja merkittynä opintosuoritusrekisteriin vähintään 55 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai 20 opintopistettä (YAMK-tutkinto), olet hakukelpoinen.

Hakuaikataulu

Hakuaika on 14. - 31.5.2018.

Hakukohteet ja valintaperusteet

AMK-tutkinnot
Energia- ja ympäristötekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka, Talotekniikka, Metsätalous, Matkailu, Liiketalous, Liiketalous monimuoto, Tietojenkäsittely, Media, International Business.

Vaadittava opintopistemäärä: vähintään 55 opintopistettä.
Vaadittava keskiarvo: vähintään 2,00.

Keskiarvoon lasketaan kaikki numerolla annetut arvosanat. Arvosanaa "hyväksytty (H)" ei muunneta numeeriseksi keskiarvoa laskettaessa.


AMK-tutkinnot
Fysioterapia, Sairaanhoitaja, Sairaanhoitaja monimuoto, Sosionomi, Sosionomi monimuoto, Terveydenhoitaja.

Vaadittava opintopistemäärä: vähintään 55 opintopistettä.
Vaadittava keskiarvo: vähintään 2,00.

Keskiarvoon lasketaan kaikki numerolla annetut arvosanat. Arvosanaa "hyväksytty (H)" ei muunneta numeeriseksi keskiarvoa laskettaessa.

Voidaksesi tulla valituksi, sinulla tulee olla hyväksytty valintakoetulos. Voit käyttää kevään 2017 tai syksyn 2017 yhteishaun valintakoetulosta. Hakijapalvelut tarkistaa valintakoetuloksesi Opintopolusta. Jos sinulla ei ole hyväksyttyä koetulosta, kutsumme sinut valintakokeeseen. Saat kutsun valintakokeseen sähköpostitse viikkoa ennen koetta. Valintakokeet järjestetään 31.5. - 7.6.2018.

YAMK-tutkinnot 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, Teknologiaosaamisen johtaminen, Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, Uusiutuva energia.

Vaadittava opintopistemäärä vähintään 20 opintopistettä.
Vaadittava keskiarvo vähintään 2,00. Keskiarvoon lasketaan kaikki numerolla annetut arvosanat. Arvosanaa "hyväksytty (H)" ei muunneta numeeriseksi keskiarvoa laskettaessa.

Vaadittava pohjakoulutus ja kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Tarkistathan, että tutkintosi on opistoasteen tutkinto. Näitä tutkintoja ei pääsääntöisesti ollut enää 2000-luvulla. Työkokemusta voit laskea 31.7.2018  saakka.

Jos hakijan äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi, testataan hakijalta suomen kielen taito ennen opiskelijavalintaa.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja (pois lukien siirtohaku) että yliopistojen jatkotutkintoihin johtavien koulutusten hakuja.  Lue lisää 

Hakeminen ja tarvittavat liitteet

Täytä hakemus Opintopolussa. Merkitse pohjakoulutukseksi "Korkeakoulun edellyttämät avoimen amk:n opinnot". Täytä hakulomakkeelle hakutietosi ja tallenna hakemus. Saat sähköpostiisi vahvistuksen haustasi.

Mikäli olet Karelian opiskelija, otamme järjestelmästä suoraan opintosuoritusotteesi. Jos olet suorittanut avoimen amk:n opintoja muussa amk:ssa, toimita opintosuoritusotteesi Hakijapalveluihin hakuajan päätyttyä.

Mikäli rekisterissäsi ei ole hakuajan päättyessä vaadittavaa opintopistemäärää, otamme uuden otteen 13.6.2018. Muun amk:n opiskelija: toimita uusi ote 13.6.2018 mennessä. Valinta on ehdollinen em. päivään saakka.

YAMK-hakija: Toimita Hakijapalveluihin työtodistuskopiot hakuajan päätyttyä. Jos olet valmistunut Kareliasta/PKAMK:sta, tutkintotodistusta et tarvitse toimittaa. Muualta valmistunut; toimita sekä tutkintotodistuskopio että työtodistukset Hakijapalveluihin. Kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamat.

Valinnan tulokset ja paikan vastaanotto

Valinnan tulokset ovat valmiit 20.6.2018 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan sekä ilmoittautua opiskelijaksi 10.7.2018 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ohjeet löydät Opintopolusta.