Amk-tutkinnot

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella amk-tutkinnon seitsemällä eri alalla: kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Englannin kielellä voit opiskella kansainvälisen kaupan ohjelmassa: Tradenomi (BBA), International Business. Opetusta on sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa opiskelu on mahdollista työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on esimerkiksi 2 - 4 kuukaudessa. Suuri osa opiskelusta on etätyöskentelyä ja ohjausta saa verkon kautta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Koulutuksesta riippuen luvassa on monipuolisia oppimisympäristöjä, työharjoittelujaksoja ja monimuoto-opiskelua. Myös kansainvälisiin opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksiin tarjoutuu tilaisuus useimmissa koulutuksissa.