Kare­lia muut­ti koro­nan takia avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ilmaiseksi

Kare­lia muut­ti koro­nan takia avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ilmaiseksi

 

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu muut­ti koro­nan takia kaik­ki avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ilmai­sek­si huh­ti­kuun alus­ta vuo­den lop­puun. Mak­sut­to­muus kos­kee myös syk­syl­lä 2020 alka­via polkuopintoja.

- Mak­sut­to­muus kos­kee uusia ilmoit­tau­tu­mi­sia 1.4.–31.12.2020 aika­na toteu­tet­ta­vil­le opin­to­jak­soil­le. Avoin amk on mah­dol­li­suus kai­kil­le opis­ke­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le – iäs­tä ja kou­lu­tus­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta, ker­too eri­kois­suun­nit­te­li­ja Mer­vi Lät­ti Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta.

- Haluam­me Kare­lias­sa täl­lä muu­tok­sel­la tukea nyt krii­siai­ka­na eri­tyi­ses­ti työt­tö­miä ja lomau­tet­tu­ja. Osaa­mis­ta päi­vit­tä­mäl­lä voi jat­kos­sa paran­taa työn­saan­nin mah­dol­li­suuk­sia. Kevään aika­na voi opis­kel­la vie­lä muu­ta­mil­la opin­to­jak­soil­la ja kesäl­lä on alka­mas­sa pal­jon opintoja.

Syk­syl­lä alka­vat tut­kin­to­ta­voit­tei­set pol­kuo­pin­not ovat hyvä vaih­toeh­to esi­mer­kik­si niil­le, jot­ka jäi­vät yhteis­haus­sa ilman toi­vo­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaa. Pol­kuo­pin­not ovat pää­sään­töi­ses­ti tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen ensim­mäi­sen vuo­den opin­to­ja. Pol­kuo­pis­ke­li­jat opis­ke­le­vat tut­kin­to-opis­ke­li­ja­ryh­män mukana.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun avoi­men amk:n opin­not löy­ty­vät osoit­tees­ta www.karelia.fi/avoinamk.


Lisä­tie­to­ja

Eri­kois­suun­nit­te­li­ja Mer­vi Lät­ti, p. 050 563 2188, mervi.latti@karelia.fi
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu