Kansainvälisyys

Muuttuva työelämä ja moninaistuva yhteiskunta edellyttävät uudenlaista osaamista. Kansainvälisyysosaaminen on yksi työelämän avaintaidoista, jota haluamme kartuttaa osana koulutusta, kehittämistä ja tutkimustoimintaa. Kansainvälisyys eri muodoissaan kuuluu opiskelijoiden ja henkilöstön jokapäiväiseen toimintaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin.

Kehittämistyössä seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksia vuosille 2017 — 2025.

Keskeisiä kansainvälisyyden muotoja ovat:

  • Englanninkieliset tutkinnot ja koulutustarjonta
  • Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus
  • Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
  • Kansainväliset koulutus- ja opetussuunnitelmayhteistyöhankkeet
  • Kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet
  • Koulutusvienti
  • Kotikansainvälistyminen

Karelia tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen monipuolisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia liittyen opiskeluun ja erilaisiin kehittämistehtäviin. Kansainvälisen opiskelija‑, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuden perustana on laaja kumppanikorkeakoulujen verkko ympäri maailmaa.

Olemme mukana tärkeimmissä korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ohjelmissa, jotka tarjoavat rahoitusta ja puitteita kansainvälistymisen systemaattiselle kehittämiselle.

Yhteystiedot:

Liisa Timonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
liisa.timonen@karelia.fi
+358 50 591 3397