Julkaisut

Julkaisutoiminta on yksi tärkeimmistä tavoista osoittaa korkeakoulun tietotaitoa, osaamista ja oikeutusta kuulua korkeakoulujen joukkoon. Julkaisemisella mahdollistetaan tiedon ja taidon levittäminen. Julkaisemisen – olipa se sitten painettua, elektronista, perinteistä tai taiteisiin liittyvää – merkitys korostuu aluevaikuttavuudessa ja ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Karelia on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen, ja lähes kaikki Karelian julkaisut löytyvät Theseus-palvelusta. Myös Karelissa tehdyt opinnäytteet on pääosin saatavilla Theseuksessa.


Karelian julkaisusarjat

A-sarja

Alkuperäistutkimukset ja vertaisarvioidut artikkelit

B-sarja

Oppimateriaalit, oppaat, kokoomajulkaisut, selvitykset ja muut vastaavat aineistot

kirjastohenkilökunta opastaa asiakasta

C-sarja

Hankkeiden loppuraportit


Verkkoportaali Pulssi

Pulssi-portaalissa julkaistaan Karelian henkilöstön asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, uutisia, kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Pulse on portaali englanninkielisille artikkeleille.

IkäNYT! – Age NOW! on Karelian ikäosaamiseen keskittyvä verkkojulkaisu.

Julkaisutoiminnan yhteystiedot


Sähköposti: julkaisut(at)karelia.fi

kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Pekka Malvela
puh. 050 326 0450

tietoasiantuntija Kaisa Varis
puh. 050 433 1624