Avoin työpaikka: tietojenkäsittelyn yliopettaja

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

 

Tietojenkäsittelyn yliopettajaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen

Yliopettajan keskeisimpiä tehtäviä ovat

- tietojenkäsittelyn opetus ja opetuksen kehittäminen, erityisesti verkko-opetuksen pedagogii-kassa ja oppimisanalytiikassa
- englanninkielisen ICT-tutkintokoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen
- ICT-alan jatkuvan oppimisen koulutuspalvelujen kehittäminen
- opiskelijoiden opinnäyte- ja tutkimustöiden ohjaus
- tietojenkäsittelyyn kytkeytyvän tki-toiminnan kehittäminen
- julkaisu- ja tutkimustoiminta
- tietojenkäsittelyn työelämäyhteistyön kehittäminen

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa tohtoritutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden alan työkokemusta alalta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Painotamme valinnassa

- monipuolista alan työkokemusta ja näyttöä tuloksellisesta kehittämistoiminnasta,
- alan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja työelämäyhteistyötä,
- kokemusta työskentelystä kansainvälisessä toimintaympäristössä,
- näyttöä kehittämis- ja tutkimustehtävistä, ml. julkaisutoiminta,
- pedagogista osaamista ja opetuskokemusta,
- hyviä itsensä johtamisen taitoja,
- yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja,
- vahvaa työmenetelmien ja välineiden hallintaa sekä
- erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä sujuvaa suomen kielen taitoa.

Korkeakoulutuntemus katsotaan eduksi.

Jätä hakemus ansioluetteloineen maanantaihin 1.6.2020 klo 14.00 mennessä Kuntarekryssä.

Lisätietoja tehtävästä antavat tehtävän sisällön osalta koulutuspäällikkö Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@karelia.fi, p. 050 404 7522 ja työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, p. 050 408 7932.